Ordin Alegeri -referendumdetalii

Document postat pe data de 18 mai 2015

Metodologie pentru stabilirea modalitatii de desemnare a Rectorului Universitații „Petre Andrei” din Iașidetalii

Document postat pe data de 17 septembrie 2019

Calendar referendum 2019 – detalii

Document postat pe data de 17 septembrie 2019

Anunt dezbaterii publice privind referendumul

DEZBATERI PUBLICE REFERENDUM

Pe data de 16.09.2019 Senatul Universității “Petre Andrei” din Iași a aprobat datele de desfășurare a dezbaterilor publice privind stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității ”Petre Andrei” din Iași, în cadrul cărora se va informa comunitatea academică de scopul referendumului, precum și de prevederile legale care reglementează acest proces, după cum urmează:

  • 4 octombrie 2019, ora 11,00 – prima dezbatere;
  • 11 octombrie 2019, ora 11,00 – a doua dezbatere.

Dezbaterile publice vor avea loc în Aula Magna a Universității ”Petre Andrei” din Iași aflată în sediul de pe strada Bălușescu nr. 2, Iași.

ANUNȚ AFIȘARE LISTE VOT

Pe data de 1.10.2019, au fost afișate la sediul instituției, de pe str. Bălușescu, nr. 2., din Iași, listele de vot pentru referendumul organizat în vederea determinării modalității în care va fi desemnat rectorul UPA din Iași. Cadrele didactice și cercetătorii titulari, respectiv reprezentanții studenților în Consiliile facultăților și Senat sunt invitate sa le consulte.


REFERENDUM – UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IA
ȘI

  • În conformitate cu prevederile Ordinului MECS nr. 3751/29.04.2015 privind aprobarea Metodologiei cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
  • În baza Metodologiei pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității „Petre Andrei” din Iași,
  • Cu respectarea prevederilor Cartei Universității “Petre Andrei” din Iași,

Senatul UPA din Iași a aprobat următoarele date de desfășurare a referendumului pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității ”Petre Andrei” din Iași, după cum urmează:

  • primul scrutin – 17.10.2019;
  • al doilea scrutin (în cazul în care primul tur nu a fost validat din cauza faptului că nu s-a întrunit un număr de voturi egal cu jumătate plus unu din numărul de persoane cu drept de vot înscrise pe listele de vot) – 21.10.2019.

Referendumul se va desfășura în Sala Senat a Universității “Petre Andrei” din Iași, str. Bălușescu, nr. 2, Iași.