ALEGERI STRUCTURI ADMINISTRATIVE 2020

Anunt dezbaterii publice privind referendumul

DEZBATERI PUBLICE REFERENDUM

Pe data de 16.09.2019 Senatul Universității “Petre Andrei” din Iași a aprobat datele de desfășurare a dezbaterilor publice privind stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității ”Petre Andrei” din Iași, în cadrul cărora se va informa comunitatea academică de scopul referendumului, precum și de prevederile legale care reglementează acest proces, după cum urmează:

  • 4 octombrie 2019, ora 11,00 – prima dezbatere;
  • 11 octombrie 2019, ora 11,00 – a doua dezbatere.

Dezbaterile publice vor avea loc în Aula Magna a Universității ”Petre Andrei” din Iași aflată în sediul de pe strada Bălușescu nr. 2, Iași.

ANUNȚ AFIȘARE LISTE VOT

Pe data de 1.10.2019, au fost afișate la sediul instituției, de pe str. Bălușescu, nr. 2., din Iași, listele de vot pentru referendumul organizat în vederea determinării modalității în care va fi desemnat rectorul UPA din Iași. Cadrele didactice și cercetătorii titulari, respectiv reprezentanții studenților în Consiliile facultăților și Senat sunt invitate sa le consulte.

REFERENDUM – UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAȘI

  • În conformitate cu prevederile Ordinului MECS nr. 3751/29.04.2015 privind aprobarea Metodologiei cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
  • În baza Metodologiei pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității „Petre Andrei” din Iași,
  • Cu respectarea prevederilor Cartei Universității “Petre Andrei” din Iași,

Senatul UPA din Iași a aprobat următoarele date de desfășurare a referendumului pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității ”Petre Andrei” din Iași, după cum urmează:

  • primul scrutin – 17.10.2019;
  • al doilea scrutin (în cazul în care primul tur nu a fost validat din cauza faptului că nu s-a întrunit un număr de voturi egal cu jumătate plus unu din numărul de persoane cu drept de vot înscrise pe listele de vot) – 21.10.2019.

Referendumul se va desfășura în Sala Senat a Universității “Petre Andrei” din Iași, str. Bălușescu, nr. 2, Iași.

Ordin Alegeri -referendumdetalii
Document postat pe data de 18 mai 2015


Metodologia organizării și desfășurării concursului public de avizare, selecție și recrutare a Rectorului Universității Petre Andrei din Iași –
detalii

Componența comisiei de selecție și recrutare pentru desfășurarea concursului public pentru desemnarea Rectorului Universității Petre Andrei din Iași – detalii

Calendarul alegerilor structurilor de conducere Universitații „Petre Andrei” din Iași detalii
Document postat pe data de 6 ianuarie 2020

Metodologia organizării și desfășurării alegerilor pentru structurille și funcțiile de conducere academică UPA din Iași detalii
Document postat pe data de 6 ianuarie 2020

Metodologie pentru stabilirea modalitatii de desemnare a Rectorului Universitații „Petre Andrei” din Iași – detalii

Document postat pe data de 17 septembrie 2019

Calendar referendum 2019 – detalii

Document postat pe data de 17 septembrie 2019

Candidați pentru funcția de RECTOR

Prof. univ. dr. Sorin Bocancea – CV
Conf. univ. dr. Teodora Prelipcean – CV

Candidați pentru funcția de PRORECTOR:

– pentru funcția de PRORECTOR pentru activitatea didactică și de cercetare – doamna Conf. univ. dr. Teodora Liliana PRELIPCEAN – C
– pentru funcția de PRORECTOR pentru comunicare, programe comunitare și cooperare academică – Lect. Univ. dr. Georgeta CONDUR CV

 

Candidați pentru funcția de DECANI:

Facultatea de Drept
Lect. univ. dr. Dionisie Afloroaie CVPlan Managerial
Lect. univ. dr. Rodica Boca CVPlan Managerial

Facultatea de Psihologie Științele Educației și Asistență Socială
Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica CVPlan Managerial
Lect. univ.dr. Lavinia Pruteanu – CVPlan Managerial

Facultatea de Economie
Conf. univ. dr. Florin Ioan Scorțescu  CVPlan Managerial
Conf. univ. dr. Carmen Mariana Codreanu  CVPlan Managerial

Facultatea de Științe Politice si Administrative
Lect.univ. dr. Constantin Ilaș CVPlan Managerial
Prof. univ. dr. Sabin Daniel Drăgulin CVPlan Managerial

Consiliul Facultatii de Psihologie, Științele Educației și Asistenta Sociala si Sociologie
Prof. univ. dr. Stoica Cristina Maria – CV
Lect. univ. dr. Pruteanu Lavinia – CV
Lect. univ. dr.Stărică Elena Cristina – CV
Lect. univ. dr. Vicol Marta Iuliana – CV

Consiliul Facultății de Drept
Conf. univ. dr. Lazăr Roxana Elena – CV
Lect. univ. dr. Rodica Boca – CV
Lect. univ. dr. Dionisie Afloroei  – CV
Lect. univ. dr. Gardikiotis Călina Andreea – CV  

Consiliul Facultății de Științe Politice și Administrative
Prof. univ. dr. Sabin Daniel Drăgulin – CV
Lect. univ. dr. Ilaș Constantin – CV
Lect. univ. dr. Silvia Bocancea – CV

Consiliul Facultății de Economie
Prof. univ. dr. Trifu Alexandru – CV
Conf. univ. dr. Scorțescu Florin Ioan – CV
Conf. univ. dr. Codreanu Carmen Mariana – CV

Departamentul de Științe Economice în cadrul Facultății de Economie
Prof. univ. dr. Alexandru Trifu – CV
Conf. univ. dr. Fătu Virgil Constantin – CV
Conf. univ dr. Iuliana Malanca – CV
Conf. univ. dr. Carmen Codreanu – CV

Director Departamentul de Științe Economice
Prof. univ. dr. Alexandru Trifu – CV
Conf. univ. dr. Fătu Virgil Constantin – CV
Conf. univ dr. Iuliana Malanca – CV

Departamentul de Științe Politice în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative
Lect. univ. dr. Carla Claudia Tompea Haralambie – CV
Lect, univ. dr. Silvia Bocancea – CV
Lect. univ. dr. Sabin Drăgulin – CV

Director Departamentul de Științe Politice în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative
Lect. univ. dr. Carla Claudia Tompea Haralambie – CV

Departamentul de Psihologie și Asistență socială în cadrul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială
Lect. univ. dr. Lăzărescu Ana Maria – CV
Lect. univ. dr. Nechifor Constantin – CV
Lect. univ. dr. Alexandru Bodnariu – CV

Director Departamentul de Psihologie și Asistență socială în cadrul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială
Lect. univ. dr. Alexandru Bodnariu – CV 

Departamentul de ȘTIINȚE JURIDICE 
Conf. univ. dr. Lazăr Roxana Elena – CV
Lect. univ. dr. Roxana Alina Petraru – CV
Lect. univ. dr. Gardikiotis Călina Andreea – CV 

Director Departamentul de ȘȚIINȚE JURIDICE
Conf. univ. dr. Lazăr Roxana Elena – CV
Lect. univ. dr. Roxana Alina Petraru – CV

Propuneri Senat – Facultatea de Psihologie, Științele Educației și  Asistenta Sociala si Sociologie
Prof. univ. dr. Stoica Cristina Maria – CV
Conf. univ. dr. Tompea Ancuța Daniela – CV
Lect. univ. dr. Alexandru Iulian Bodnariu – CV
Let. univ. dr. Lavinia Maria Pruteanu – CV
Lect. univ. dr. Ateșoae Roxana Maria – CV

Propuneri Senat – Facultatea de Drept 
Conf. univ. dr. Prelipcean Teodora – CV
Conf. univ. dr. Roxana Lazăr – CV
Lect. univ. dr. Dionisie Afloroaei – CV
Lect. univ. dr. Rodica Boca – CV

Propuneri Senat – Facultatea de Economie
Prof. univ. dr. Alexandru Trifu – CV
Conf. univ. dr. Florin Ioan Scorțescu – CV
Conf. univ. dr. Codreanu Carmen Mariana – CV

Propuneri Senat – Facultatea de Științe Politice și Administrative 
Lect. univ. dr. Ilaș Constantin – CV
Lect. univ. dr. Silvia Bocancea – CV
Lect. Univ. dr. Georgeta Condur – CV