Metodologie pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității Petre Andrei din Iașidetalii
Document postat in dat de 15 noiembrie 2023

Calendarul Referendumuluidetalii
Document postat in dat de 15 noiembrie 2023

Rezultat Referendumul din 15 decembrie 2023
detalii

Hotărâre Senatul UPA din Iași 15.11.2023 – detalii
Hotărâre Senatul UPA din Iași 22.11.2023 – detalii

METODOLOGIA ORGANIZĂRII SI DESFĂSURÄRII ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE SI FUNCTILE DE CONDUCERE ACADEMICA ALE UNIVERSITTII „PETRE ANDREI” DIN IASIdetalii 
Calendarul alegerilor structurilor de conducere Universitatea „Petre Andrei” din lasi 2024detalii 
Repartizarea pe săli a scrutinelordetalii 

Metodologia organizării și desfășurării concursului public de avizare, selecție și recrutare a Rectorului Universității Petre Andrei din Iașidetalii 
Componenta Comisiei de 
selecție și recrutare pentru desfășurarea concursului public pentru desemnarea Rectorului Universității Petre Andrei din Iași detalii

Conf. univ. dr. Teodora PRELIPCEANCV / Lista Lucrări / Plan Managerial

Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială
Prof. univ. dr. Cristina Maria STOICA – CV
Lect. univ. dr. Lavinia Maria PRUTEANU – CV
Lect. univ. dr. Ana Maria LĂZĂRESCU – CV
Lect. univ. dr. Narcisa Gianina CARANFIL – CV
Lect. univ. dr. Constantin BERE – CV
Lect. univ. dr. Marta Iuliana VICOL – CV

Facultatea de Economie
Prof. univ. dr. Alexandru TRIFU – CV
Conf. univ. dr. Florin Ioan SCORȚESCU  – CV
Conf. univ. dr. Carmen Mariana CODREANU  – CV

Facultatea de Drept
Conf. univ. dr. Roxana Elena LAZĂR – CV
Lect. univ. dr. Rodica BOCA – CV
Lect. univ. dr. Roxana Alina PETRARU – CV
Lect. univ. dr. Irina Ancuța CEHAN – CV
Lect. univ. dr. Cristi-Vasilică DANILEȚ – CV
Lect. univ. dr. Călina Andreea GARDIKIOTIS – CV

Facultatea de Științe Politice și Administrative
Prof. univ. dr. Sabin Daniel DRĂGULIN – CV
Conf. dr. Ciprian Constantin IFTIMOAEI – CV
Lect. univ. dr. Constantin ILAȘ – CV

Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială
Prof. univ. dr. Cristina Maria STOICA – CV
Conf. univ. dr. Ancuța Daniela TOMPEA – CV
Lect. univ. dr. Alexandru Iulian BODNARIU – CV

Lect. univ. dr. Constantin NECHIFOR – CV
Lect. univ. dr. Lavinia Maria PRUTEANU – CV

Lect. univ. dr. Constantin BERE – CV

Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Antonie Cristian BOCANCEA – CV
Conf. univ. dr. Teodora Liliana PRELIPCEAN – CV

Conf. univ. dr. Roxana Elena LAZĂR – CV
Lect. univ. dr. Călina Andreea GARDIKIOTIS – CV

Lect. univ. dr. Rodica BOCA – CV

Facultatea de Economie
Prof. univ. dr. Alexandru TRIFU – CV
Conf. univ. dr. Florin Ioan SCORȚESCU  – CV

Facultatea de Științe Politice și Administrative
Lect. univ. dr. Constantin ILAȘCV
Lect. univ. dr. Georgeta CONDUR – CV

ȘTIINȚE ECONOMICE
Prof. univ. dr. Alexandru TRIFU – CV
Lect. univ. dr. Liliana COJOCARU – CV
Lect. univ. dr. Raluca Mihaela SANDU – CV

DIRECTOR ȘTIINȚE ECONOMICE
Prof. univ. dr. Alexandru TRIFU – CV

ȘTIINȚE JURIDICE
Conf. univ. dr. Roxana Elena LAZĂR – CV
Lect. univ. dr. Roxana Alina PETRARU – CV
Lect. univ. dr. Irina Ancuța CEHAN – CV
Lect. univ. dr. Călina Andreea GARDIKIOTIS – CV

DIRECTOR ȘTIINȚE JURIDICE

Lect. univ. dr. Călina Andreea GARDIKIOTIS – CV
Lect. univ. dr. Roxana Alina PETRARU – CV

PSIHOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Lect. univ. dr. Ana Maria LĂZĂRESCU – CV
Lect. univ. dr. Alexandru Iulian BODNARIU CV
Lect. univ. dr. Adina Iulia ȘANDRUCV

DIRECTOR DEPARTAMENT PSIHOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Lect. univ. dr. Alexandru Iulian BODNARIU – CV

ȘTIINȚE POLITICE
Prof. univ. dr. Sabin Daniel DRĂGULIN – CV
Conf. univ. dr. Ciprian Constantin IFTIMOAEI  – CV

DIRECTOR DEPARTAMENT ȘTIINȚE POLITICE

Conf. univ. dr. Ciprian Constantin IFTIMOAEI  – CV