Anunt!

Pe data de 7.03.2016, a avut loc concursul public pentru funcția de Rector al Upa din Iași. La concurs s-au prezentat doi candidați: Prof.univ.dr. Sorin Bocancea, Conf.univ.dr. Teodora Prelipcean. În urma analizării dosarelor de concurs și a prezentării planurilor manageriale membrii comisiei de selecție și recrutare au decis în unanimitate, cu 12 voturi pentru din 12, drept câștigător al concursului public pe Domnul Prof.univ.dr. Sorin Bocancea.

 

În cadrul ședinței Senatului Universității ”Petre Andrei” din Iași din data de 1.03.2016, au fost avizați următorii candidați în vederea participării la concursul public pentru ocuparea funcției de Rector al Universității ”Petre Andrei” din Iași:

  • Prof.univ.dr. Sorin Bocancea – CV ;
  • Conf.univ. dr. Teodora Liliana Prelipcean – CV.