Procedura de monitorizare a traseului absolvenților – detalii aici 

Dragi absolvenţi,

 Se spune adesea, pe bună dreptate, că nu ne alegem părinţii. Ne alegem, însă, prietenii, cariera şi modul de viaţă. Iar momentul în care fiecare student al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi a decis să urmeze cursurile unei facultăţi a reprezentat unul dintre punctele în care a făcut o alegere care îi defineşte, într-o oarecare măsură, identitatea.

De câte ori vom completa un curriculum vitae, universitatea pe care am absolvit-o va fi prezentă, va fi o constantă a vieţii noastre, precum data şi locul naşterii. Depinde de noi dacă va rămâne doar un nume şi o dată într-o biografie sau un adevărat „turning point of history”, un moment decisiv al istoriei personale, al istoriei universităţii sau chiar al comunităţii.

Nici o instituţie de învăţământ din lume nu poate oferi absolvenţilor săi garanţia succesului în viaţă, dar îi poate antrena să recunoască şi să fructifice oportunităţile. Un actor american spunea: „când oportunitatea nu bate la uşă, construieşte o uşă!”. De aceea, dacă vreţi să ştiţi cu ce se ocupă Asociaţia “Club Alumni – Universitatea Petre Andrei din Iaşi”, vă răspund, glumind, că facem tâmplărie: construim uşi şi ferestre de oportunitate pentru absolvenţii universităţii. Vrem ca asociaţia să fie un loc în care aceştia să se poată întâlni, pentru a colabora, pentru a primi şi a oferi suport, sau, pur şi simplu, pentru a se regăsi cu plăcere în marea familie a UPA din Iaşi.     

Clubul Alumni consideră că o universitate înseamnă mai mult decât ziduri trainice, computere performante şi un nume, oricât de prestigios ar fi acesta. Crezul nostru este că o universitate e vie prin oamenii care, la un moment dat, îi animă clădirile, îi folosesc computerele şi îi poartă numele nu numai în CV-urile lor, ci şi şi în suflet.

Lect.univ.dr. Georgeta Condur

Preşedintele Clubului Alumni
Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi

Clubul Alumni – Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

 Scopul Clubului Alumni UPA  este de a menţine şi promova relaţiile dintre absolvenţi şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, de a contribui la realizarea şi consolidarea relaţiilor dintre absolvenţi şi de a dezvolta parteneriate între mediul academic şi mediul socio-economic.

 Obiectivele Clubului Alumni UPA sunt:

 • stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi şi absolvenţii săi, din toate domeniile şi de pretutindeni;
 • organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social menite să contribuie la propagarea imaginii şi la ridicarea prestigiului Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi pe plan naţional şi internaţional;
 • sprijinirea îmbunătăţirii continue a învătământului superior de la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, a cercetării ştiinţifice, precum şi orientarea acestora către nevoile reale ale economiei şi societăţii;
 • consolidarea legăturilor între absolvenţi şi furnizarea de servicii către aceştia;
 • implicarea absolvenţilor în susţinerea Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi;
 • promovarea imaginii Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi şi a absolvenţilor săi;
 • menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi;
 • sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi cercetare din universitate;
 • încurajarea parteneriatelor între mediul academic şi mediul socio-economic;
 • dezvoltarea de colaborări cu organizaţii, asociaţii, fundaţii şi federaţii din ţară şi din străinătate.

Activităţile pe care şi le propune Clubul Alumni – UPA sunt următoarele:

 • organizarea de reuniuni şi întâlniri periodice între absolvenţi din promoţii diferite;
 • crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre membrii Asociaţiei actualizabilă periodic care să fie disponibilă şi pe internet, permiţând utilizatorilor căutarea multicriterială şi navigarea în structura acesteia în funcţie de drepturile de acces stabilite de Asociaţie cu respectarea opţiunilor fiecărui membru;
 • crearea şi dezvoltarea de servicii on-line care să faciliteze contactul între absolvenţi, accesul la baza de date şi la informaţii de interes pentru absolvenţii universităţii;
 • susţinerea unor iniţiative care încurajează comunicarea şi cooperarea dintre mediul academic şi cel economic sau asociativ;
 • realizarea de newsletter-uri, materiale informative şi reviste;
 • organizarea de conferinţe, seminarii şi mese rotunde pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;
 • dezvoltarea de servicii de consiliere în carieră pentru studenţii şi absolvenţii universităţii, precum şi facilitatrea contactului între absolvenţii care vor să se angajeze şi angajatori;
 • administrarea unor fonduri de burse pentru studenţii universităţii cu potenţial deosebit;
 • acordarea de sprijin moral şi logistic membrilor Asociaţiei;
 • realizarea de proiecte şi programe pentru modernizarea şi îmbunătăţirea cursurilor şi a infrastucturii universităţii;
 • realizarea unor programe de dezvoltare personală şi profesională destinate membrilor Asociaţiei;
 • susţinerea perfecţionării cadrelor didactice şi a implicării acestora în mediul socio-economic real;
 • iniţierea şi menţinerea unor contacte de colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice, alte instituţii publice centrale şi locale, sindicate, organizaţii profesionale, asociaţii ale oamenilor de afaceri, persoane fizice şi juridice din mediul privat şi mass-media în scopul facilitării îndeplinirii obiectivelor asociaţiei;
 • acordarea de premii şi distincţii membrilor Asociaţiei sau unor persoane din afara Asociaţiei;
 • colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate;
 • activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative;
 • înfiinţare de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare;
 • angajarea în orice altă formă de activitate legată direct de promovarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;