Senatul UPA din Iași, reunit in sedinta din 15.09.2021 aprobă desfasurarea activitatii didactice, in anul universitar 2021-2022, potrivit scenariului 2, in formatul mixt.

Hotararea nr. 51 / din 15.09.2021 – detaliihttp://www.upa.ro/wp-content/uploads/2021/09/HOTARARE-NR-51_15.09.2021.pdf