Biblioteca Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi

„Lectura este frumuseţea cea mai aleasă a omului.”

 

În anul 1990 ia fiinţă Fundaţia Academică „Petre Andrei”, în cadrul căreia se pun şi bazele Universităţii cu acelaşi nume.

Pentru numărul din ce în ce mai mare de studenţi înscrişi era imperios necesară constituirea unei biblioteci proprii, care să asigure fondul de carte atât pentru studenţi cât şi pentru cadrele didactice care predau la Universitatea „Petre Andrei”.

Biblioteca este un aşezământ de valori spirituale, o instituţie vie, necesară învăţământului, slujind setea de informare, de instruire şi de valorificare a unui tezaur de cultură, un important instrument de investigare ştiinţifică pentru studenţii, dar şi pentru cadrele didactice. În depozitele bibliotecii se află un mare număr de documente care asigură bibliografia obligatorie şi nu numai, o colecţie de periodice de o deosebită valoare. Prin bogăţia colecţiilor, prin activitatea de conservare şi difuzare, biblioteca este o instituţie necesară în dezvoltarea învăţământului superior.

Programele şi planurile de învăţământ s-au diversificat de-a lungul timpului, baza materială a fost considerabil îmbunătăţită şi bibliotecile ţin pasul cu noile condiţii create de Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. Numai aşa putem pregăti specialişti de înaltă ţinută, cerinţa imperioasa a momentului.