Patru cadre didactice de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași participă, în perioada 16-18 septembrie 2021, la Sesiunea de Informare QAFIN privind implementarea metodologiilor elaborate, inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare. Manifestarea este organizată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN, cod SIPOCA / SMIS2014+:16, împlementat de Ministerul Educației, în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS.

Astfel, timp de trei zile, Prof. univ.dr. Cristina-Maria Stoica, decanul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, Prof.univ.dr. Alexandru Trifu, cadrul didactic al Facultății de Economie, Lect. univ. dr. BOCA Rodica, cadru didactic de la Facultatea de Drept și Lect. univ. dr. Bodnariu Alexandru Iulian, cadru didactic la specializarea Asistență Socială, participă la sesiunea de informare desfășurată în Iași.

Obiectivul general al proiectului QAFIN, cod SIPOCA/SMIS2014+: 16, constă în realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, respectiv corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, în domeniul finanțării instituțiilor de învățământ superior, prin creșterea calității reglementărilor cu privire la evaluarea calității în învățământul superior și la clasificarea și ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior, respectiv a programelor de studii, și prin îmbunătățirea capacității administrative a MEN și ARACIS, prin adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane, cu folosirea unor mecanisme transparente de consultări publice, care asigură participarea la decizie a cetățenilor, și aplicarea unor standarde de calitate europene