PREZENTARE

           Centrul de Consiliere Educațională și Formare Creativă „Ion Holban” (CCEFC) a fost înfiinţat ca urmare a cererii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi a fost aprobat de către senatul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, în şedinţa din data de 17.05.2010.  Prin Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ”Ion Holban „ dorim să venim în întâmpinarea nevoilor prezente la nivelul grupurilor ţintă (elevi, studenţi, masteranzi, cadre didactice) prin intermediul activităţilor propuse spre desfăşurare.

           Scopul infiintarii Centrului de Consiliere Educationala si Formare Creativa „Ion Holban” il constituie asigurarea premiselor pentru integrarea optimă a elevilor, studenţilor, masteranzilor şi tinerilor absolvenţi în societate prin acces la informaţii şi activităţi specifice de formare, cercetare, mentorizare şi consiliere individuală şi de grup, promovând educația creativă, sinergetică axată pe student.

Principiul formării continue prin creativitate oferă actorilor sociali, implicați în activitatea complexă a centrului, suport în dezvoltarea și manifestarea competențelor profesionale și psihosociale implicate în conturarea, edificarea și susținerea unei cariere de succes.

Regulament de Funcționare a Centrului de Consiliere Educationala si Formare Creativa „Ion Holban”detalii

OBIECTIVE:

 • consiliere şcolară şi vocaţională, în raport cu Sistemul European de Credite Transferabile;
 • evaluare şi psihodiagnoză a elevilor, studenţilor, absolvenţilor;
 • organizarea activităţilor de self management în vederea constituirii strategiilor de marketing personal;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de managementul carierei;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme educaţionale;
 • încurajarea studenţilor în utilizarea surselor de informaţie, ca premisă pentru dezvoltarea personalităţii și descoperirea vocației;
 • îndrumarea studenţilor către o gamă mai largă de servicii şi/sau structuri specializate, din cadrul Universităţii/ Comunităţii;
 • formarea studenţilor, prin adoptarea unei abordări centrate pe student, personalizată, în vederea interpretării şi utilizării informaţiei astfel încât să corespundă nevoilor lor şi să poată fi transpusă în acţiuni efective;
 • antrenarea studenților în proiecte și cercetări în domeniu;
 • mentorizarea masteranzilor pe parcursul practicii de pregătire a disertațiilor;
 • consiliere de specialitate și susținere pentru psihologii practicieni în supervizare în domeniul psihologiei educaționale;

GRUPURI ŢINTĂ:

Categoriile cărora li se adresează activităţile desfăşurate de CCEFC sunt următoarele:

 1. A) Faţă de sistemul de educaţie şi formare, iniţială şi continuă:
 • elevi şi studenţi care sunt în curs de formare;
 • adulţi reveniţi în sistemul de formare profesională (studenţi la a doua specializare sau masteranzi).
 1. B) Faţă de piaţa muncii (incluşi în aceasta):
 • tineri absolvenţi care doresc să-şi păstreze actualul loc de muncă dar doresc să se dezvolte în plan profesional;
 • tineri absolvenţi care doresc să promoveze;
 • tineri absolvenţi care doresc să-şi schimbe traseul profesional.
 1. C) Faţă de resursele de sprijin şi influenţare a deciziei clienţilor:
 • cadre didactice;
 • părinţi ai clienţilor;
 • parteneri şi colaboratori ai CCEFC.

ACTIVITĂŢI:

 1. Activităţi de consiliere în:
 1. autocunoaştere, acceptare de sine, dezvoltare personală;
 2. tehnici de comunicare eficientă, negocierea conflictelor şi depăşirea situaţiilor de criză;
 3. tehnici de dezvoltare a inteligenţei emoţionale şi sociale;
 1. Activităţi de informare:
 1. activităţi de informare privind legislaţia universităţii;
 2. activităţi de informare privind oferta educaţională a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi;
 3. activităţi de informare cu privire la condiţiile de admitere, taxa de şcolarizare, burse, curriculum şcolar;
 4. activităţi privind familiarizarea viitorilor studenţi cu statutul de student şi identificarea principalelor responsabilităţi ce revin acestora.
 1. Activităţi de testare şi evaluare:
 1. evaluarea inteligenţei şi a altor procese psihice;
 2. stabilirea profilului de personalitate;
 3. testarea şi evaluarea aptitudinilor personale şi compatibilitatea acestora cu diferite profesii.
 1. Activităţi privind managementul timpului în activităţile de învăţare:
 1. stabilirea priorităţilor în raport cu principalele roluri îndeplinite de fiecare persoană în parte;
 2. stabilirea unui plan concret de studiu (scop, obiective, metode, mijloace, condiţii, evaluare etc.);
 3. însuşirea de tehnici de învăţare eficientă prin raportare la tipul de personalitate.
 1. Activităţi de consiliere privind cariera:
 1. autocunoaşterea propriei personalităţi;
 2. conştientizarea principalelor motivaţii, interese şi valori personale;
 3. identificarea profilului de personalitate pe dimensiunile: aptitudinilor, abilităţilor şi competenţelor;
 4. stabilirea congruenţelor / incongruenţelor dintre propriul profil de personalitate şi interesele profesionale;
 5. stabilizarea opţiunii realizate sau reconversia educaţional-profesională;
 6. stabilirea traseului educaţional.
 7. Inițierea și mentorizarea (coordonarea) studenților și masteranzilor în elaborarea unor proiecte de cercetare
 1. Activități de monitorizare a traseului profesional al absolvenților – detalii aici

BENEFICIARI:

 1. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi;
 2. Elevii, studenţii, absolvenții sau alte categorii profesionale interesate de oferta educațională, informațională și de consiliere a Universității „Petre Andrei” din Iași

COLECTIVUL DE SPECIALIȘTI:

Director :
Lector univ.dr. Lavinia Maria Pruteanu
Membri:
Lector univ. dr. Cristina Stărică
Lector univ. dr. Alice Pruteanu
Lector univ. dr. Narcisa Gianina Caranfil

PROGRAM:
Luni –Vineri / 12.00-16.00
Programările se fac la adresa de email: ccef@upa.ro

PARTENERI:

Parteneri interni:

 1. Clubul Alumni- președinte: lector univ. dr. Georgeta Condur
 2. Fundaţia Academică „Petre Andrei” Iaşi;
 3. Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi;
 4. Departamentele Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi

Parteneri externi:

 1. Cabinetele de Orientare Școlara Și Vocațională din cadrul scolilor si liceelor din Iasi:

Liceul Miron Costin, Scoala  Al. Vlahuta, Liceul Tehnoton, Liceul Economic nr. 1, Liceul V. Alecsandri, Grupul Școlar Ion Holban

 1. Alte instituții de învățământ, de sănătate publică  sau agenți economici

REGULAMENT

Centrul desfăşoară activităţi în conformitate cu misiunea, structura de personal şi competenţele acesteia:

– servicii gratuite de consiliere, asistenţă şi intervenţie psihologică, sprijin metodologic specializat studenţilor, absolvenţilor şi personalului pentru:

 • optimizarea activităţii academice;
 • definirea / redefinirea rutei profesionale;
 • marketing personal in vederea plasamentului pe piaţa muncii

– se va promova acurateţea, obiectivitatea, onestitatea şi buna–credinţă în activităţile profesionale.

Atât profesorul cât şi studentul vor avea obligativitatea să respecte normele regulamentului intern de funcţionare a CCEFC:

– Se vor evita orice imixtiuni care afectează calitatea actului profesional, fie că e vorba de interese personale, politice, de afaceri sau de alt tip;

– Se va evita oferirea recompenselor pentru a motiva un individ sau un grup de a participa într-o activitate;

– Sunt interzise crearea situaţiilor care pot prezenta conflict de interese sau scade capacitatea participanţilor la actul consilierii de a fi obiectivi şi imparţiali;

– Profesorii vor fi reflexivi, creativi, deschişi şi conştienţi de limitele lor personale şi profesionale;

– Profesorii au datoria să acţioneze, pe toată durata exercitării profesiei, în vederea formării şi practicării la standarde cât mai înalte a propriilor competenţe profesionale;

– Înainte de începerea oricărui tip de serviciu psihologic ( evaluare , consiliere, terapie) psihologii se vor asigura că în procesul de obţinere a consimţământul informat au fost înţelese următoarele puncte:

– scopul şi natura activităţii, responsabilităţile mutuale, beneficiile şi riscurile, alternativele, circumstanţele unei încetări a acţiunii, operaţiunea de a refuza sau de a se retrage în orice moment, fără a suferi vreun prejudiciu, perioada de timp în care e valabil consimţământul; modul de lucru în care se poate retrage consimţământul dacă se doreşte acest lucru.

Normele au fost elaborate în conformitate cu Codul Deontologic al Psihologului, elaborat de Colegiul Psihologilor din România