În vara anului 2021 Universitatea „Petre Andrei” din Iași a autorizat două programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă:

1. Consiliere școlară și asistență psihopedagogică

2. Profesor de sprijin pentru integrarea si incluziunea persoanelor cu nevoi speciale

Taxă de școlarizare: 6000 de lei / pentru fiecare curs postuniversitar
Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele postuniversitaredetalii

Hotărârea nr. 1 din 30.01.2023 – cuantumul taxelor pentru absolvenții de studii postuniversitare- detalii