În vara anului 2021 Universitatea „Petre Andrei” din Iași a autorizat două programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă:
Metodologie de organizare și desfășurare a a programelor de studii postuniversitare – 
detalii
Regulament privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitaredetalii

1. Consiliere școlară și asistență psihopedagogică
Taxă de școlarizare: 7000 de lei

2. Profesor de sprijin pentru integrarea si incluziunea persoanelor cu nevoi speciale
Taxă de școlarizare: 7000 de lei

3. Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:
PSIHOLOGIE, PSIHOTERAPIE ŞI CONSILIERE ÎN ŞTIINŢELE

4. Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:
EVALUARE, INTERVENŢIE ŞI ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ ÎN PSIHOLOGIE JUDICIARĂ

Regulament de organizare si desfasurare a examenului de admitere la programele postuniversitare – detalii

Hotărârea nr. 1 din 30.01.2023 – cuantumul taxelor pentru absolvenții de studii postuniversitare- detalii

Adresă Colegiul Psihologilor din România nr. R 1752 din data de 29.05.202 cu privire la dreptul Universității ”Petre Andrei” din Iași, prin Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, de a organiza Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Psihologie, psihoterapie şi consiliere în ştiinţele conexeatestat de Autoritatea Națională pentru calificări, prin adresa nr. 5491 / 10.05.2023; respectiv Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Evaluare, intervenţie şi asistenţă specializată în psihologie judiciară, atestat de Autoritatea Națională pentru calificări, prin adresa nr. 5490 / 10.05.2023 – detalii