Decizia 5827 / 20.07.2021 a Autorității Naționale pentru Calificări privind autorizarea programului de formare profesională continua – Profesor de sprijin pentru integrarea si incluziunea persoanelor cu nevoi speciale detalii

Plan de învățământdetalii

Decizia 8/18.01.2023 – Aprobarea componentei Comisiei de examinare pentru desfãsurarea examenului de absolvire a studilor postuniversitare de formare si dezvoltare continua Profesor de sprijin pentru integrarea si incluziunea persoanelor cu nevoi specialedetalii
Taxă de studii: 6000 de lei