Decizia 5827 / 20.07.2021 a Autorității Naționale pentru Calificări privind autorizarea programului de formare profesională continua – Profesor de sprijin pentru integrarea si incluziunea persoanelor cu nevoi speciale detalii

Plan de învățământdetalii

Decizia 12 din 14.02.2024 – Comisie examinare examen absolvire studii postuniversitare Profesor de Sprijin pentru integrarea și incluziunea persoanelor cu nevoi specialedetalii
Decizia 28 din 20.09.2023 – Comisie examinare examen absolvire studii postuniversitare Profesor de Sprijin pentru integrarea și incluziunea persoanelor cu nevoi speciale – detalii
Decizia 8 din 18.01.2023 – Aprobarea componentei Comisiei de examinare pentru desfãsurarea examenului de absolvire a studilor postuniversitare de formare si dezvoltare continua Profesor de sprijin pentru integrarea si incluziunea persoanelor cu nevoi specialedetalii

Taxă de studii: 7000 de lei