!!! REGULAMENT de organizare si functionare a programelor postuniversitare de f ormare si dezvoltare profesionala continua – detalii

Drept europeandetalii

Dreptul securitatii frontierelordetalii

Dreptul administratiei publicedetalii

Diplomatie publicadetalii

Managementul instituțiilor politice, cu o durată de 240 de ore – detalii aici

Managementul institutțiilor sociale, cu o durată de 252 de ore – detalii aici

Dezvoltare personala – detalii aici 

scrisoare aprobare

Managementul financiar al proiectelor de investitiidetalii

scrisoare de aprobare 

Taxe

Prin HOTĂRÂREA  nr. 16/4.07.2017, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI a stabilit cuantumurile taxelor de școlarizare la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă aferente anului universitar 2017 – 2018, după cum urmează:

Facultatea Denumirea programului Taxa de studii semestrială
Drept Drept european 2200 lei
Dreptul securităţii frontierelor 2200 lei
Dreptul administraţiei publice 2200 lei
Psihologie și Științele Educației Dezvoltare personală 2200 lei
Economie

 

Managementul financiar al

proiectelor de investiții

2200 lei
Științe Politice și Administrative Managementul instituţiilor politice 2200 lei
Diplomaţie publică 1200 Euro (echivalent în lei)
Asistență Socială și Sociologie Managementul instituţiilor sociale 2200 lei