Forma, durata studiilor şi specializările sunt în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna:

STUDII DE LICENŢĂ

Domeniul: Drept, Specializarea Drept (învăţământ cu frecvență, 4 ani, 240 credite)

PROGRAME MASTER

  • Ştiinţe penale – 3 semestre
  • Dreptul administraţiei publice – 3 semestre

    Program consultații – detalii
    Programare examene sesiunea de vară – detalii

Informații examenul de licență/disertație
Decizia 16 din 07.04.2021 – 
privind Comisia de licență – sesiunea iulie 2021 – detalii

CONDUCEREA FACULTĂŢII DE DREPT

Decan: Lect. univ. dr.  Rodica BOCA  (Decizia nr. 7/15.03.2022 – detalii aici)
Prodecan: Conf. univ. dr.  Roxana LAZĂR

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE STIINTE JURIDICE

Lect.univ.dr. Roxana Alina PETRARU – Director Departament
Conf.univ.dr. Roxana-Elena LAZĂR
Lect.univ.dr. GARDIKIOTIS Călina – Andreea

CONSILIUL FACULTĂŢII DE DREPT
Conf.univ.dr. LAZĂR Roxana-Elena
Lect. univ. dr. AFLOROAEI Dionisie
Lect. univ. dr. BOCA Rodica
Florin RAȘCU- an I
Carla-Elena BĂLAN, an II


Prezentarea facultăţii

În anul 1625, Hugo Grotius (De Jure Belli ac Pacis) asemăna dreptul cu matematica, afirmând că, aşa cum proporţionalităţile numerelor rămân aceleaşi – chiar dacă nu ar exista nimeni care să numere efectiv sau dacă n-ar mai exista niciun obiect care să fie numărat –, tot aşa dreptul şi justiţia conţin în ele ideea unei proporţionalităţi independente de exercitarea concretă a justiţiei.
În 1859, la învestitura domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu rostea un discurs din care răzbătea tensiunea dintre practicile guvernamentale ale timpului și nevoia acută de justiție, mai ales pentru cei mulți și fără apărare: ”Constituția din 7(19) august ne însemnează o epocă nouă; și Măria Ta ești chemat să o deschizi! Fii, dar, omul epocii, fă ca legea să înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie tare; iar tu, Măria Ta, ca domn, fii bun, fii blând. Fii bun mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi…”
În 2010, știința dreptului are mai mulți metri cubi de texte decât toată matematica ultimelor două milenii, iar practica politico-juridică e prea puțin sensibilă la apelurile disperate ale societății pentru dreptate și umanism. Situația poate părea fără ieșire. Dar să dăm credit viitoarelor generații de juriști și de guvernanți; poate că vor ajunge să nu le lipsească nici rigoarea, nici mărinimia dreptei judecăți – lucruri fără de care orice societate se precipită în barbarie.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. În fiecare semestru, eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ştiinţifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii săi. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.

Cadre Didactice:

Prof. univ. dr. Antonie-Cristian BOCANCEA
Conf. univ. dr. Roxana-Elena LAZĂR
Conf. univ. dr. Angela MÎŢĂ-BACIU
Conf. univ. dr. Mihaela Laura PAMFIL
Conf. univ. dr. Romeo Paul POSTELNICU
Conf. univ. dr. Teodora PRELIPCEAN
Conf. univ. dr. Snejana SULIMA
Lect. univ. dr. Dionisie AFLOROAEI
Lect. univ. dr. Ana-Maria AMBROSĂ
Lect. univ. dr. Irina APETREI
Lect. univ. dr. Rodica BOCA
Lect. univ. dr. Petruţ George BRAN
Lect. univ. dr. Sorin BRAŞOVEANU
Lect. univ. dr. Cristi DANILEŢ
Lect. univ. dr. Călina Andreea GARDIKIOTIS
Lect. univ. dr. Roxana-Alina PETRARU
Lect. univ. dr. Cătălin POPESCU
Lect. univ. dr. Raluca STOICA
Asist. univ. drd. Cosmin AMBROSĂ
Asist. univ. drd. Andreea CORSEI
Asist. univ. drd. Larisa DRUGĂ
Asist. univ. drd. Vlad NEDELCU
Asist. univ. drd. Marian RUSSO
Asist. univ. drd. Oana Alexandra OLTEANU