Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Economie – detalii
Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiului de practică – detalii
Regulament de organizare și funcționare a Comisiilor pentru Evaluarea și Asigurarea Calității – detalii
Regulament privind orgzanirea și funcționarea Centrului de Cercetări Economice – detalii