I. Misiune și obiectivedetalii

II. Fișa specializăriidetalii

III. Planuri de învățământ:
2023-2026 – detalii
2022-2025 – detalii
2021-2024 – detalii
2020-2023 – detalii

IV. Fișe Discipline:
Anul I – detalii
Anul II – detalii
Anul III – detalii

V. Coordonatori programe studii licență
Decizie coordonatori programe studii Licentă – detalii
Raport evaluare internă și monitorizare CIG 2021_2022 – detalii

VI. Liste teme licențădetalii

VII. Decizie procent similitudine lucrare licentadetalii

VIII.  Evaluarea rezultatelor învățării | Anii universitari 2020-2022
1. Grad promovabilitate studenți 2020-2022 – detalii
2. Grad promovabilitate licență 2020_2022 – CIG – detalii
3. Inserție muncă absolvenți 2020-2022 – CIG – detalii

IX. Decizie Comisie CEAC pentru specializarea CIGdetalii