Comisii FPSEAS – detalii
Plan Operațional Anual pentru asigurarea Calității Educației în cadrul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială – detalii
Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Asigurarea Calității Serviciilor Educaționale – detalii
Strategia Asigurării Calității Educației în cadrul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială pentru perioada 2021 – 2025 – detalii
Raport privind Evaluarea și Asigurarea Calității Educației la Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială a Universității „Petre Andrei” din Iași pentru anul universitar 2021-2022 – detalii
Proceduri de monitorizare și asigurare a calității – detalii