ACEST PROGRAM ESTE AUTORIZAT DE MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Formular de inscriere

Please wait...

Cursurile se vor desfasura in zilele de weekend, in perioada iunie-septembrie (inclusiv), orarul fiind convenit de cursanti impreuna cu profesorii.

Taxa de inscriere la programul de studii postuniversitare – 100 lei.

Taxa de scolarizare:

 • 600 de euro pentru prima serie;
 • 1200 de euro pentru urmatoarele serii.

Dosarul de inscriere la cursurile postuniversitare organizate de UPA din Iasi va cuprinde urmatoarele decumente:

 • diploma de bacalaureat, diploma de licenta in original si foaia matricola/suplimentul la diploma in original si copie (absolventii promotiei 2017 pot prezenta in locul diplomei de licenta o adeverinta de licenta eliberata de institutia absolvita);
 • certificatul de nastere, in original si copie;
 • certificatul de casatorie, in original si copie (in cazul schimbarii numelui) sau alte documente care atesta schimbarea numelui;
 • copie dupa CI;
 • chitanta de achitare a taxei de inscriere;
 • adeverinta medicala tip eliberata de cabinetele medicale sau medicul de familie;
 • 3 fotografii tip pasaport/buletin;
 • fisa de inscriere (Anexa 3);
 • un dosar plic.

Dosarele se depun la Facultatea de Stiinte Politice si Administrative.