Universitatea “Petre Andrei” din Iasi - Singura universitate privata
din Moldova cu „grad de ÎNCREDERE” garantat ARACIS

ACEST PROGRAM ESTE AUTORIZAT DE MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Formular de inscriere

Please wait...

Cursurile se vor desfasura in zilele de weekend, in perioada iunie-septembrie (inclusiv), orarul fiind convenit de cursanti impreuna cu profesorii.

Taxa de inscriere la programul de studii postuniversitare – 100 lei.

Taxa de scolarizare:

 • 600 de euro pentru prima serie;
 • 1200 de euro pentru urmatoarele serii.

Dosarul de inscriere la cursurile postuniversitare organizate de UPA din Iasi va cuprinde urmatoarele decumente:

 • diploma de bacalaureat, diploma de licenta in original si foaia matricola/suplimentul la diploma in original si copie (absolventii promotiei 2017 pot prezenta in locul diplomei de licenta o adeverinta de licenta eliberata de institutia absolvita);
 • certificatul de nastere, in original si copie;
 • certificatul de casatorie, in original si copie (in cazul schimbarii numelui) sau alte documente care atesta schimbarea numelui;
 • copie dupa CI;
 • chitanta de achitare a taxei de inscriere;
 • adeverinta medicala tip eliberata de cabinetele medicale sau medicul de familie;
 • 3 fotografii tip pasaport/buletin;
 • fisa de inscriere (Anexa 3);
 • un dosar plic.

Dosarele se depun la Facultatea de Stiinte Politice si Administrative.