Regulamente Anul Universitar 2022-2023
Regulament intern activitatea profesionala a studentilor 2022-2023 – detalii
Regulament privind activitatea profesionala in cadrul studiilor master 2022-2023 – detalii
Regulament privind atribuirea burselor – detalii

Regulament de organizare și desfășurare a examenului de admitere în ciclul universitar de licență și master in anul universitar 2022-2023 – detalii
Regulamentul activității didactice pe baza sistemului de Credite Transferabile – detalii
Regulament de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat – detalii
Regulament privind examinarea și evaluarea studenților si promovarea anilor de studii – detalii
Regulament privind acordarea titlurilor onorifice și distincțiilor onorifice – detalii
Metodologie privind standardele de calitate cu privire la modul de desfășurare a activităților de predare, invatare, cercetare, aplicatii practice și evaluare, la forma de invatamant cu frecventă, prin utirlizarea resurselor electronice, informatice și de comunicatii sincrone specifice – detalii
Regulament privind evaluarea periodică a calității corpului profesoral – detalii
Regulament privind mobilitatea academica si continuarea de studii a studentilor incepand cu anul academic 2022-2023 – detalii
Regulament de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UPA – detalii

Carnet de student online (acces cu parolă) – acces aici 
Centrul de Consiliere Educațională și Formare Creativă „Ion Holban” (CCEFC) – detalii
Codul de etică și deontologie universitară – detalii
Date de contact secretariate și departamente – detalii
Eliberarea diplomelor – detalii
Liga Studenților – detalii
Program de consultații studenți – detalii