Carnet de student online (acces cu parolă) – acces aici 
Centrul de Consiliere Educațională și Formare Creativă „Ion Holban” (CCEFC) – detalii
Codul de etică și deontologie universitară – detalii
Date de contact secretariate și departamente – detalii
Eliberarea diplomelor – detalii
Liga Studenților – detalii
Program de consultații studenți – detalii 
Regulament privind activitatea profesională a studenților pentru anul universitar 2020-2021 detalii
Regulament privind activitatea profesională în cadrul studiilor universitare de masterat pentru anul universitar 2020-2021 – detalii
Regulament  privind organizarea și desfășurarea practicii – detalii
Regulament intern privind activitatea profesionala a studentilor an universitar 2019_2020 – detalii
Regulament privind activitatea profesionala in cadrul studiilor universitare de masterat – detalii
Regulament privind atribuirea burselor – detalii
Regulament privind examinarea si evaluarea studentilor si promovarea anilor de studii – detalii
Regulamentul activității didactice pe baza sistemului de Credite Transferabile (ECTS) – detalii
Regulament privind regimul actelor de studii și documentelor universitare în sistemul de învățământ superior – detalii
Regulament privind mobilitatea academică și continuarea de studii a studenților începând cu anul universitar 2019-2020 – detalii
Structura anului universitar 2019 – 2020 – detalii