Regulamente Anul Universitar 2023-2024

Regulament Intern al Universității „Petre Andrei” din Iașidetalii
Regulament activitate profesională în cadrul studiilor universitare de master 2023-2024 – detalii
Regulament activitate profesională a studenților 2023- 2024detalii
Regulament privind organizarea si functionare programelor postuniversitaredetalii
Regulament privind evaluare periodică a corpului profesoraldetalii
Regulament privind atribuirea burselordetalii
Regulamentul activității didactice pe baza Sistemului de Credite Transferabiledetalii
Regulament privind examinarea/evaluarea studenților și promovarea anilor de studiudetalii
Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiidetalii
Regulament privind întocmirea statelor de funcții –detalii
Regulament de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UPA – detalii
Metodologie privind Standardele de calitate cu privire la modul de desfășurare a activitălilor de predare, invatare, cercetare, aplicatii practice si evaluare, la forma de invatamant cu frecventa, prin utilizarea unor resurse electronice, informare si de comunicatii sincrone specifice –detalii
Procedură privind recrutarea cadrelor didactice asociate invitate –detalii
Procedură privind elaborarea si modificarea planurilor de învătământ –detalii
Structura anului universitar 2023-2024
detalii

Carnet de student online (acces cu parolă) – acces aici 
Centrul de Consiliere Educațională și Formare Creativă „Ion Holban” (CCEFC) – detalii
Codul de etică și deontologie universitară  – detalii
Date de contact secretariate și departamente – detalii
Eliberarea diplomelor – detalii
Liga Studenților – detalii
Program de consultații studenți – detalii