PREZENTARE

           Centrul de Consiliere Educationala si Formare Creativa „Ion Holban” (CCEFC) a fost înfiinţat ca urmare a cererii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi a fost aprobat de către Senatul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, în şedinţa din data de 17.05.2010.  Prin Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă Ion Holban dorim să venim în întâmpinarea nevoilor prezente la nivelul grupurilor ţintă (elevi, studenţi, masteranzi, cadre didactice) prin intermediul activităţilor propuse spre desfăşurare.

  Scopul infiintarii Centrului de Consiliere Educationala si Formare Creativa „Ion Holban” il constituie asigurarea premiselor pentru integrarea optimă a elevilor, studenţilor, masteranzilor şi tinerilor absolvenţi în societate prin acces la informaţii şi activităţi specifice de formare, cercetare, mentorizare şi consiliere individuală şi de grup, promovând educația creativă, sinergetică axată pe student.

Principiul formării continue prin creativitate oferă actorilor sociali, implicați în activitatea complexă a centrului, suport în dezvoltarea și manifestarea competențelor profesionale și psihosociale implicate în conturarea, edificarea și susținerea unei cariere de succes.

OBIECTIVE: 

 • consiliere şcolară şi vocaţională, în raport cu Sistemul European de Credite Transferabile;
 • evaluare şi psihodiagnoză a elevilor, studenţilor, absolvenţilor;
 • organizarea activităţilor de self management în vederea constituirii strategiilor de marketing personal;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de managementul carierei;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme educaţionale;
 • încurajarea studenţilor în utilizarea surselor de informaţie, ca premisă pentru dezvoltarea personalităţii și descoperirea vocației;
 • îndrumarea studenţilor către o gamă mai largă de servicii şi/sau structuri specializate, din cadrul Universităţii/ Comunităţii;
 • formarea studenţilor, prin adoptarea unei abordări centrate pe student, personalizată, în vederea interpretării şi utilizării informaţiei astfel încât să corespundă nevoilor lor şi să poată fi transpusă în acţiuni efective;
 • antrenarea studenților în proiecte și cercetări în domeniu;
 • mentorizarea masteranzilor pe parcursul practicii de pregătire a disertațiilor;
 • consiliere de specialitate și susținere pentru psihologii practicieni în supervizare în domeniul psihologiei educaționale;

GRUPURI ŢINTĂ:

 Categoriile cărora li se adresează activităţile desfăşurate de CCEFC sunt următoarele:

 1. A) Faţă de sistemul de educaţie şi formare, iniţială şi continuă:
 • elevi şi studenţi care sunt în curs de formare;
 • adulţi reveniţi în sistemul de formare profesională (studenţi la a doua specializare sau masteranzi).
 1. B) Faţă de piaţa muncii (incluşi în aceasta):
 • tineri absolvenţi care doresc să-şi păstreze actualul loc de muncă dar doresc să se dezvolte în plan profesional;
 • tineri absolvenţi care doresc să promoveze;
 • tineri absolvenţi care doresc să-şi schimbe traseul profesional.
 1. C) Faţă de resursele de sprijin şi influenţare a deciziei clienţilor:
 • cadre didactice;
 • părinţi ai clienţilor;
 • parteneri şi colaboratori ai CCEFC.

ACTIVITAŢI:

 1. Activităţi de consiliere în:
 1. autocunoaştere, acceptare de sine, dezvoltare personală;
 2. tehnici de comunicare eficientă, negocierea conflictelor şi depăşirea situaţiilor de criză;
 3. tehnici de dezvoltare a inteligenţei emoţionale şi sociale;
 1. Activităţi de informare:
 1. activităţi de informare privind legislaţia universităţii;
 2. activităţi de informare privind oferta educaţională a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi;
 3. activităţi de informare cu privire la condiţiile de admitere, taxa de şcolarizare, burse, curriculum şcolar;
 4. activităţi privind familiarizarea viitorilor studenţi cu statutul de student şi identificarea principalelor responsabilităţi ce revin acestora.
 1. Activităţi de testare şi evaluare:
 1. evaluarea inteligenţei şi a altor procese psihice;
 2. stabilirea profilului de personalitate;
 3. testarea şi evaluarea aptitudinilor personale şi compatibilitatea acestora cu diferite profesii.
 1. Activităţi privind managementul timpului în activităţile de învăţare:
 1. stabilirea priorităţilor în raport cu principalele roluri îndeplinite de fiecare persoană în parte;
 2. stabilirea unui plan concret de studiu (scop, obiective, metode, mijloace, condiţii, evaluare etc.);
 3. însuşirea de tehnici de învăţare eficientă prin raportare la tipul de personalitate.
 1. Activităţi de consiliere privind cariera:
 2. autocunoaşterea propriei personalităţi;
 3. conştientizarea principalelor motivaţii, interese şi valori personale;
 4. identificarea profilului de personalitate pe dimensiunile: aptitudinilor, abilităţilor şi competenţelor;
 5. stabilirea congruenţelor / incongruenţelor dintre propriul profil de personalitate şi interesele profesionale;
 6. stabilizarea opţiunii realizate sau reconversia educaţional-profesională;
 7. stabilirea traseului educaţional.
 8. Inițierea și mentorizarea (coordonarea) studenților și masteranzilor în elaborarea unor proiecte de cercetare

BENEFICIARI:

 Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi;

 1. Elevii, studenţii sau alte categorii profesionale interesate de oferta Facultăţii de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență socială precum și a celorlate facultăți ale UPA din Iași

COLECTIVUL DE SPECIALISTI:

 Director :
Lector univ.dr. Lavinia Maria Pruteanu

Membri:
Lector univ. dr. Marta Vicol
Lector univ. dr.  Cristina Starica
Lector univ. Dr. Constantin Bere