Regulamentul activității didactice pe baza sistemului de Credite Transferabile (ECTS) – detalii