Comunitatea academică a Universității “Petre Andrei” din Iași este îndoliată de trecerea la cele veșnice a distinsei prof.univ.dr. Genoveva Vrabie, Președinte al Fundației de Cultură și Știință “Moldova” din Iași, Președinte al Fundației pentru Educație și Cultură „Mihail Kogălniceanu” din Iași, Rector fondator și Președinte al Universității “Mihail Kogălniceanu” Iaşi.

Doamna profesor Genoveva Vrabie a reprezentat cu cinste școala ieșeană de drept, atât în mediul academic național cât și în cel internațional. În formarea profesională a domniei sale se regăsesc drept repere și borne prestigioase precum: Universitatea “Al.I Cuza” din Iași, Universitatea din București, Faculté de droit comparé Strasbourg / Franța, Institutul Internațional al drepturilor omului –  Strasbourg, Consiliul Europei ș.a.

Specialist recunoscut în drept constituțional, drept comparat, instituții politice ale Uniunii Europene, separația puterilor în stat, raporturile între puterile publice, suveranitatea de stat, justiția constituțională, doamna profesor a organizat și a participat la manifestări științifice internaționale de prestigiu la Universitatea Oslo, Congrese Internațioanle de Drept European și Constituțional Comparat – Universitatea din Regensburg, Curtea Constituţională din Andorra, Universitatea Mackenzie din Sao Paulo, Universitatea Laval (Canada), Universitatea Complutense din Madrid, New Europe College, Universitatea Ottawa, Université de Bourgogne, Universitatea din Wrocław, Université de Montréal, Université Panthéon-Assas Paris II ș.a.

Recunoașterea internațională se manifestă prin apartenența doamnei profesor Genoveva Vrabie la societăți profesionale de prestigiu din țară și străinătate: membru al Asociaţiei Franco-Române a Juriştilor (din 2010), membru al Centrului de Excelenţă Academică – Bucureşti (din 2010), membru fondator al Reseau Européenne de Droit Constitutionnel (din 2008), membru al Comitetului Executiv al Reseau Européenne de Droit Constitutionnel din 2009, membru al Academiei Internaționale de Drept și Limbă (din 2000), delegat general al Academiei Internaţionale de Drept şi Limbă pentru Europa de Est, membru al Societăţii de Legislaţie Comparată, cu sediul la Paris (din 1996), membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional (1998-2002), membru fondator al Federaţiei Internaţionale a Constitutionaliştilor din America Latina şi Europa Central-Estică, membru fondator al Asociaţiei Române de Drept constituţional, Preşedinte al Asociaţiei (2002-2013),  membru în Consiliul Ştiinţific al Universităţii din Chişinău, 1996-2002, membru fondator al Fundaţiei de cultură şi ştiinţă “Moldova” – Iaşi, din 1992 până în 2002, membru fondator al Institutului de Ştiinte Administrative al României (din 1992), membru al Institutului de Drept Public şi Ştiințe Administrative al României (din 2009).

Universitatea “Petre Andrei” din Iași a conferit, la deschiderea anului universitar 2018-2019, titlul de profesor emerit doamnei prof.univ.dr. Genoveva Vrabie, alăturându-se altor premii, distincții, titluri științifice primite de la universități, asociații profesionale, fundații din țară și străinătate.

Cariera profesională de excepție a doamnei Genoveva Vrabie a fost împletită, după 1989, cu o ferventă activitate de construcție instituțională, fiind fondatoarea Universității “Mihail Kogălniceanu”, acreditată în anul 2005, ca universitate de drept privat și utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ.

În ultimii ani ai vieții a însuflețit, cu seriozitate, modestie și încredere, un proiect antamat  de universitățile private din Iași de a se asocia într-un consorțiu puternic, bazat pe valorile învățământului academic românesc și european. Asocierea între Universitatea “Mihail Kogălniceanu” și Universitatea “Petre Andrei” din Iași care, la rândul său, a fuzionat cu Universitatea “Gheorghe Zane”, fondată de regretatul profesor Petre Mâlcomete, constituie o garanție a continuării aspirațiilor și idealurilor culturale și academice ale fondatorilor: Genoveva Vrabie, Petru P. Andrei, Petre Mâlcomete. Vom respecta cu sfințenie dorința și voința doamnei profesor Genoveva Vrabie de a ne asocia instituțiile în perspectiva continuării proiectelor  inițiate, concepute, derulate de fondatorii acestora!

Comunitatea noastră academică – profesori, studenți, absolvenți – va păstra vie memoria excepționalului profesor, cercetător, autor în științe juridice, o distinsă și elegantă doamnă a mediului academic românesc și internațional, Genoveva Vrabie.

Regrete eterne, Veșnică pomenire!

Condoleanțe familiei îndoliate!

Președinte,                                   Rector,                                 Președinte  Senat Universitar,

Prof.univ.dr. Doru Tompea     Prof.univ.dr. Sorin Bocancea        Conf.univ.dr. Ancuța Daniela Tompea