Programul de Formare Psihopedagogică (DPPD)
Nivelul I Taxă de studii – 3500 de lei
Nivelul II Taxă de studii – 3500 de lei

Program consultații D.P.P.D. anul universitar 2023-2024 – detalii
Hotarari ale Consiliului ARACIS în ședința din data 22.12.2022 cu privire la avizele acordate pentru programele de studii universitare de Licența/Master
detalii

Plan operațional al D.P.P.D. 2023-2024 – detalii
 Plan de activitate științifică a D.P.P.D.  anul universitar 2023-2024 – detalii

Decizia nr. 14/29.02.2024 – Comisie examinare examen absolvire studii Postuniversitare de Formare Psihopedagogică Nivelul II – detalii
Decizia 13 din 14.02.2024 – Comisie examinare examen absolvire studii Postuniversitare de Formare Psihopedagogică Nivelul I – detalii
Decizia 9/18.01.2023 – Aprobarea componentei Comisiei de examinare pentru absolvirea studiilor Postuniversitare de Formare Psihopedagogica Nivelul Isi Nivelul II detalii

Formular pentru înscrierea la Modulul Facultativ D.P.P.D. – programe licență  – format WORD – detalii / format PDF – detalii
Formular pentru alegerea disciplinelor opționale la Programul de formare psihopedagogică pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică- detalii
Formular înscriere DPPD cursuri postuniversitar – format WORD – detalii / format PDF – detalii

Plan de Învățământ pentru programul de formare psihopedagogică – detalii
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (D.P.P.D.) – detalii

Regulament privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice – detalii
Regulament privind evaluarea perioadică a cadrelor didactice din cadrul D.P.P.D – detalii
Regulament de funcționare al Comisiei de Etică din cadrul D.P.P.D. al Universității „Petre Andrei” din Iași – detalii
Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programului de formare Psihopedagogica Nivel I/II în cadrul D.P.P.D. al Universității „Petre Andrei” din Iași – detalii
Regulament de examinare și evaluare al studenților – programul de formare Psihopedagogică Nivel I/II în cadrul D.P.P.D. al Universității „Petre Andrei” din Iași – detalii 
Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – detalii
Regulament privind organizarea și funcționarea comisiei pentru asigurarea calității serviciilor educaționale – detalii
Regulament privind inițirea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodiocă a programelor de studiu al D.P.P.D. – detalii
Regulament de organizare și funcționare a D.P.P.D. – detalii

Plan strategic al departamentului pentru pregătirea personalului didactic pentru perioada 2022-2026 – detalii
Plan strategic Activitatea de cercetare științifică a D.P.P.D. pentru perioada 2022-2026 – detalii
Misiune, obiective și atribuții ale D.P.P.D. – detalii

SECRETAR D.P.P.D – Petronela Lavinia FUȘTEI
Email-postuniv@upa.ro
telefon- 0791301103

FIȘE

FD I Didactica specializării – detalii
FD I Instruire asistată de calculator – detalii
FD I Managementul clasei de elevi – detalii
FD I Pedagogie I – detalii
FD I Pedagogie II –  detalii
FD I Practica pedagogică I –  detalii
FD I Practica pedagogică II –  detalii
FD I Psihologia educației – detalii
FD II Comunicare educațională – detalii
FD II Consiliere și orientare – detalii
FD II Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării – detalii
FD II Doctrine pedagogice contemporane – detalii
FD II Educație integrată – detalii
FD II Educatie interculturală – detalii
FD II Managementul organizației școlare – detalii
FD II Metodologia cercetării educaționale – detalii
FD II Politici educaționale- detalii
FD II Practica pedagogică de specialitate – detalii
FD II Proiectarea și managementul programelor educaționale- detalii
FD II Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților – detalii
FD II Sociologia educației- detalii