Programul de Formare Psihopedagogică (DPPD)
Nivelul I Taxă de studii – 3500 de lei
Nivelul II Taxă de studii – 3500 de lei

Program consultații D.P.P.D. anul universitar 2023-2024 – detalii
Hotarari ale Consiliului ARACIS în ședința din data 22.12.2022 cu privire la avizele acordate pentru programele de studii universitare de Licența/Master
detalii
Plan operațional al D.P.P.D. 2023-2024 – detalii
 Plan de activitate științifică a D.P.P.D.  anul universitar 2023-2024 – detalii

Decizia 13 din 14.02.2024 – Comisie examinare examen absolvire studii Postuniversitare de Formare Psihopedagogică Nivelul I – detalii
Decizia 9/18.01.2023
– Aprobarea componentei Comisiei de examinare pentru absolvirea studiilor Postuniversitare de Formare Psihopedagogica Nivelul Isi Nivelul II detalii

Formular pentru înscrierea la Modulul Facultativ D.P.P.D. – programe licență  – format WORD – detalii / format PDF – detalii
Formular pentru alegerea disciplinelor opționale la Programul de formare psihopedagogică pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didacticădetalii
Formular înscriere DPPD cursuri postuniversitar – format WORDdetalii / format PDF – detalii

Plan de Învățământ pentru programul de formare psihopedagogicădetalii
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (D.P.P.D.)detalii

Regulament privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogicedetalii
Regulament privind evaluarea perioadică a cadrelor didactice din cadrul D.P.P.Ddetalii
Regulament de funcționare al Comisiei de Etică din cadrul D.P.P.D. al Universității „Petre Andrei” din Iașidetalii
Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programului de formare Psihopedagogica Nivel I/II în cadrul D.P.P.D. al Universității „Petre Andrei” din Iașidetalii
Regulament de examinare și evaluare al studenților – programul de formare Psihopedagogică Nivel I/II în cadrul D.P.P.D. al Universității „Petre Andrei” din Iașidetalii 
Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didacticădetalii
Regulament privind organizarea și funcționarea comisiei pentru asigurarea calității serviciilor educaționaledetalii
Regulament privind inițirea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodiocă a programelor de studiu al D.P.P.D.detalii
Regulament de organizare și funcționare a D.P.P.D.detalii

Plan strategic al departamentului pentru pregătirea personalului didactic pentru perioada 2022-2026detalii
Plan strategic Activitatea de cercetare științifică a D.P.P.D. pentru perioada 2022-2026detalii
Misiune, obiective și atribuții ale D.P.P.D.detalii

SECRETAR D.P.P.D – Petronela Lavinia FUȘTEI
Email-postuniv@upa.ro
telefon- 0791301103

FIȘE

FD I Didactica specializării – detalii
FD I Instruire asistată de calculator – detalii
FD I Managementul clasei de elevi – detalii
FD I Pedagogie I – detalii
FD I Pedagogie II –  detalii
FD I Practica pedagogică I –  detalii
FD I Practica pedagogică II –  detalii
FD I Psihologia educației – detalii
FD II Comunicare educațională – detalii
FD II Consiliere și orientare – detalii
FD II Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării – detalii
FD II Doctrine pedagogice contemporane – detalii
FD II Educație integrată – detalii
FD II Educatie interculturală – detalii
FD II Managementul organizației școlare – detalii
FD II Metodologia cercetării educaționale – detalii
FD II Politici educaționale- detalii
FD II Practica pedagogică de specialitate – detalii
FD II Proiectarea și managementul programelor educaționale- detalii
FD II Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților – detalii
FD II Sociologia educației- detalii