Lector univ.  dr. Lavinia Maria Pruteanu, prodecan al Facultății de Psihologie, Științele educației și Asistență socială, a participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la invitația Universității „Ovidius din Constanța, la evenimentul Schimb de bune practici privind asigurarea stării de bine la locul de muncă pentru îmbunătățirea calității activității didactice”.

Evenimentul a fost organizat vineri 4 noiembrie 2022, în mediul online, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0586“Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea „Ovidius” din Constanța prin perfecționarea continuă a personalului didactic și a mijloacelor de învățare – DIDACT-IQ”.

La dezbatere au participat cadre didactice și psihologi din mai multe centre universitare din țară, printre care Cluj, Timișoara, București și s-a finalizat cu un fructuos schimb de idei și experiențe profesionale.