În cadrul conferinței aferentă proiectului POCA 129872Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, doamna Conf. univ. dr. Anca Tompea, președintele Senatului UPA, a transmis punctul de vedere al instituției de învățământ superior cu privire la standardele Agenției Naționale pentru Calificări corelate cu piața muncii.

Prezentările susținute au subliniat diferențele foarte mari dintre cifrele de școlarizare pentru specializările umaniste și cerințele foarte mici de pe piața muncii. Cele mai căutate specializări în România sunt cele din domeniul IT, medicină, asistență socială și construcții.

„Este nevoie de regândirea și susținerea financiară din partea Guvernului pentru acele specializări care sunt căutate pe piața muncii pentru viitorii absolvenți. Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Agenția Națională pentru Calificări lucrează la compatibilizarea cifrelor de școlarizare cu ofertele de pe piața muncii.  Cei care au fost prezenți la această conferință, reprezentanți ai învățământului superior din toată țara, formatori autorizați ANC, angajatori, vor urmări deciziile Ministerului Educației în acest sens.”, a declarat doamna conf. univ. dr. Anca Tompea.

Conferința s-a desfășurat în perioada 2 – 3 septembrie 2021 în cadrul proiectului Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, implementat în parteneriat de către Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca obiectiv principal dezvoltarea și implementarea standardelor pentru creșterea calității educației și formării profesionale în Romania prin eficientizarea fondului de reglementare pentru definirea calificărilor și prin armonizarea legislației care vizează sistemul național de calificări.