1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Universitatea "Petre Andrei" din Iasi

Singura universitate privată din Moldova cu „grad de ÎNCREDERE” garantat ARACIS

Centrul de Consiliere Vocațională și Formare Creativă „ION HOLBAN”

IMG 2132bisCentrul de Consiliere Vocationala si Formare Creativa „Ion Holban” (CCEFC) a fost înfiinţat ca urmare a cererii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi a fost validat de catre Senatul Universitatii „Petre Andrei” din Iasi prin Hotararea nr. 70/20.04.2010 si avizat profesional de catre Colegiul Psihologilor din Romania cu Nr. RF-I-IS-15/7.12.2010.

Prin Centrul de Consiliere Vocaţională şi Formare Creativă "Ion Holban" dorim să venim în întâmpinarea nevoilor prezente la nivelul grupurilor ţintă (elevi, studenţi, masteranzi, cadre didactice) prin intermediul activităţilor propuse spre desfăşurare. Scopul infiintarii Centrului de Consiliere Vocationala si Formare Creativa "Ion Holban" îl constituie asigurarea premiselor pentru integrarea optimă a elevilor, studenţilor, masteranzilor şi tinerilor absolvenţi în societate prin acces la informaţii şi activităţi specifice de formare, cercetare, mentorizare şi consiliere individuală şi de grup, promovând educația creativă, sinergetică axată pe student.
IMG 2130bisPrincipiul formării continue prin creativitate oferă actorilor sociali, implicați în activitatea complexă a centrului, suport în dezvoltarea și manifestarea competențelor profesionale și psihosociale implicate în conturarea, edificarea și susținerea unei cariere de succes.

 

 

OBIECTIVE:

 • consiliere şcolară şi vocaţională, în raport cu Sistemul European de Credite Transferabile;
 • evaluare şi psihodiagnoză a elevilor, studenţilor, absolvenţilor;
 • organizarea activităţilor de self management în vederea constituirii strategiilor de marketing personal;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de managementul carierei;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme educaţionale;
 • încurajarea studenţilor în utilizarea surselor de informaţie, ca premisă pentru dezvoltarea personalităţii și descoperirea vocației;
 • îndrumarea studenţilor către o gamă mai largă de servicii şi/sau structuri specializate, din cadrul Universităţii/Comunităţii;
 • formarea studenţilor, prin adoptarea unei abordări centrate pe student, personalizată, în vederea interpretării şi utilizării informaţiei astfel încât să corespundă nevoilor lor şi să poată fi transpusă în acţiuni efective;
 • antrenarea studenților în proiecte și cercetări în domeniu;
 • mentorizarea masteranzilor pe parcursul practicii de pregătire a disertațiilor;
 • consiliere de specialitate și susținere pentru psihologii practicieni în supervizare în domeniul psihologiei educaționale;

GRUPURI ŢINTĂ:

Categoriile cărora li se adresează activităţile desfăşurate de CCEFC sunt următoarele:
A) Faţă de sistemul de educaţie şi formare, iniţială şi continuă:

 • elevi şi studenţi care sunt în curs de formare;
 • adulţi reveniţi în sistemul de formare profesională (studenţi la a doua specializare sau masteranzi).

B) Faţă de piaţa muncii (incluşi în aceasta):

 • tineri absolvenţi care doresc să-şi păstreze actualul loc de muncă dar doresc să se dezvolte în plan profesional;
 • tineri absolvenţi care doresc să promoveze;
 • tineri absolvenţi care doresc să-şi schimbe traseul profesional.

C) Faţă de resursele de sprijin şi influenţare a deciziei clienţilor:

 • cadre didactice;
 • părinţi ai clienţilor;
 • parteneri şi colaboratori ai CCEFC.

Centrul de Consiliere Vocațională și Formare Creativă „ION HOLBAN”

Suplimente nutritiveSuplimente Suplimente nutritiveSuplimente Portal conferinte, workshop-uri, cursuri de formare Local Business Directory | List your Local Business for FREE Promovare online