Universitatea “Petre Andrei” din Iași (UPA), prin Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, a participat la organizarea și desfășurarea Conferinței Științifice Internaționale: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences -”Preocupări contemporane ale științelor socioumane, XIth edition, desfășurată la Chișinău, în perioada 3-4 decembrie 2020, în colaborare cu  Facultatea Științe Sociale și ale Educației din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.

Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica, decan al Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, din cadrul UPA, a fost prezentă la conferință și transmis, din partea comunității academice a UPA, cuvântul de salut și urările adresate Facultății de Științe Sociale și ale Educației, ULIM, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate: „Facultatea dumneavoastră reprezintă un model educațional și cultural de anvergură europeană. În cei 20 de ani ați zidit propriul model de schimbare a societății, gestionând generații de studenți, care trebuie să meargă către această schimbare. Vă transmitem sincere și meritate felicitări pentru performanțele științifice și educaționale, fiind convinși că vor urma mulți ani de reușite, bazați pe competența personalului didactic, pe calitatea studenților și pe relațiile de parteneriat dezvoltate”

Partenerii conferinței: Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Faculty of Social and Educational Sciences, Psychology and Arts, State University “Alecu Russo”, Balti; O. P. Jindal Global University (JGU), Sonipat, Haryana, India. Evenimentul s-a desfășurat online