Simpozionul Național cu participare internțională KREATIKON: CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANȚĂ, ediția a XVII- a, organizat de Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, a reunit, pe parcursul celor 3 zile 7-9 aprilie 2022 experți din domeniile: psihologie, educație asistență socială.

În cadrul Simpozionului au fost prezentate și dezbătute cele mai actuale idei, tendințe şi provocări, modele de bună practică, care vor asigura dezvoltarea profesioniștilor din diferite domenii. Astfel, în cadrul secțiunii De la inovație și creativitate la performanță, în noul context educațional.  Modele de bune practice, au fost prezentate lucrări precum educația – primul pilon în contrucția capitalului uman; creativitatea  și  inteligența umană: corelaţii, conexiuni şi relaţionări; analiza climatului organizational din instituțiile psihosociale – perspective educaționale ale performanței profesionale; implicarea factorilor emoționali în procesul de învățare.

În cadrul secțiunii Noile tehnologii educaționale, participanții au prezentat aspect vizând tipologia jocurilor didactice recomandate în terapia educațională integrată, au fost abordate reacțiile de refuz în învățare, în contextul scenariilor de familie, a fost prezentată integritatea ca premisă a excelenței în educație; dependenţa de internet în rândul tinerilor, precum și problematica trecerii la sistemul de lucru în varianta tele-muncă și efectele sale la nivel psihologic și professional.

În domeniul psihologic, în  cadrul secțiunii Actualitate școlară și perspective socio-emoționale, lucrările participante au evidențiat aspecte privind Școala de după gratii – o altfel de realitate educațională – temă abordată de specialiștii din cadrul Penitenciarului Iași, dar și Cultura anhilării în lume și în România fiindt dezbătute reperele eticii în cercetarea științifică. Problemele actuale au fost aduse în discuție prin prezentarea rezultatelor cercetărilori privind incluziunea educațională a copiilor din familiile refugiate din Ucraina în instituțiile de învățământ general și depășirea situației de criză. IntervențiiLE psihologice care se impun în procesul de doliu și acceptarea pierderii în funcție de vârstă au reprezentat alte teme de cercetare.
Alte tematici au vizat posibilitatea existenței unei conștiințe globale, strategiile de reuşită în ambiguitate şi schimbare; sentimentului solitudinii la diferite etape de vârstă; dependența de stres; precum și rolul noilor tehnologii în cercetarea sistemului psihic uman – neurofeedback-ul. În domeniul Intervenților în asistența socială s-au evidențiat aspecte privind reeducarea și reintegrarea socială; a fost subliniată importanța colaborării interinstituționale în vederea reintegrării persoanelor fără adăpost; relatia dintre traumele copilariei si comportamentele adictive; subliniindu-se rolul și implicarea asistentului social în susţinerea refugiaţilor din Ucraina. De asemenea, a fost prezentat impactul instituționalizării asupra persoanelor vârstnice, precum și influența violenţei domestice ȋn dezvoltarea copilului.În cadrul secțiunii V: Incursiuni în problematica CES / CEX, experții în domeniu au dezbătut problematica digitalizării persoanelor cu dizabilități, care sunt cele mai potrivite atitudini și aptitudini necesare în lucrul cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale; importanța adaptării curriculare în cadrul procesului de integrare a copiilor cu C.E.S. în învățământul de masă, subliniindu-se rolul cadrelor didactice în integrarea eficientă a elevilor cu CES în școala de masa. Bunele practici au fost evidențiate de studiul asupra evoluției sociale a persoanelor adulte cu dizabilități mintale instituționalizate în Locuințele Protejate din județul Vaslui

Participanții la Simpozion s-au bucurat de prezența unor experți de renume national și international în domeniul educației, psihologiei și asistenței sociale. Printre aceștia, menționăm pe – domnul Mihai Șleahtițchi, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, Chișinău, Republica Moldova, care a susținut prelegerea inaugurală: Burnout, didactogenie și destabilizarea mediului școlar;
Cristea Sorin, Prof univ. dr. emerit,  Universitatea București, care a susținut prelegerea în plen: Scopurile strategice ale educației în societatea bazată pe cunoaștere;
Ion Mânzat Prof.univ.dr, – prelegere în plen: Psihosinergetica. O cale regală spre Psihologia integrală;
Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Științe Sociale și ale Educației, cu prelegere în plen – Atitudinile lucrătorilor medicali din republica moldova față de Sars-cov-2 și vaccinarea anti-Covid-19 – prof. univ. dr. Cristina Stoica