CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

Reunit în şedinţa din 11 martie 2020,

 HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Guvernului României, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și adresa nr. 98/DGIU/10.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului COVID-19 (Coronavirus) Consiliul de Administrație al UPA hotărăște suspendarea cursurilor și a activității personalului administrativ  în perioada 12-22.03.2020 cu posibilitatea de prelungire a măsurii în funcție de evoluția situației.

 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor Facultăților, cadrelor didactice și  a  personalului administrativ, pentru a fi dusă la îndeplinire .

Cadrele didactice vor comunica cu studenții prin mijloace on-line.