Universitatea „Petre Andrei” din Iași a fost reprezentată de cadrele didactice, Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica, Lect. univ. dr. Oana Bădărău și studenții Facultații de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială la evenimentele organizate cu prilejul Zilelor Asistenței Sociale.

Zilele Asistenţei Sociale reprezintă o activitate de tradiție, organizată în luna martie a fiecărui an, fiind un moment de analiză referitor la dinamica serviciilor sociale, la problemele sociale și la obstacolele profesionale existente, dar și o oportunitate de promovare a profesiei de asistent social în comunitate, prin intermediul canalelor media, a presei tipărite și on-line.

Evenimentul a fost organizat de către Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România și Arhiepiscopia Iașilor – Biroul de Asistență Socială al Centrului Eparhial în parteneriat cu Asociația Studenților și Absolvenților de Teologie Ortodoxă Asistență Socială din Iași, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Asociația ALTERNATIVE SOCIALE, Universitatea “PETRE ANDREI” din Iași, – Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, Asociația AFECT, Fundația SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ, Centrul Diecezan CARITAS Iași, Asociația APROAPE DE OAMENI – A.D.O.