Conf. Univ. dr. Anca Tompea, Președintele Senatului Universității „Petre Andrei” din Iași, a participat astăzi, 5 decembrie 2022, la evenimentul INNOTECH start-up, eveniment dedicat proiectelor finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

La manifestare a fost prezent și Marcel Boloș, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, care a declarat că „astăzi se discută lansarea ghidului final al programului pentru digitalizarea IMM, iar în 2023 se vor lansa multe linii de finantare, inclusiv pentru acesti beneficiari și vom reduce pauzele mari intre lansări pentru ca accesarea fondurilor sa se adreseze nevoilor grupurilor tință si reducerea decalajelor economice între judete/regiuni”.

Evenimentul INNOTECH Start-Up promovează proiectele finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.  

Am discutat cu domnul Ministru Marcel Boloș despre oportunitățile de finanțare pentru studenți/ antreprenori, la finalizarea proiectului Innotech, pentru sustinerea afacerilor create. Discuțiile purtate cu domnul Vladimir Rovintescu, Director AMPOCU, s-au conturat în jurul condițiilor de implementare Innotech, dar am abordat și temele pentru exercițiul financiar 2021-2027, care urmărește să aducă îmbunătățiri în accesarea fondurilor europene”, a precizat Conf.univ.dr. Anca Tompea.

INNOTECH Start-Up își propune crearea unui cadru de colaborare și dialog între start-up-urile susținute prin POCU și toți cei interesați de aceste instrumente de finanțare, prin:

  • prezentarea celor mai bune practici referitoare la utilizarea fondurilor UE pentru susținerea antrepreoriatului și crearea de locuri de muncă,
  • facilitarea dezbaterilor privind provocările legate de înființarea și susținerea Start-Up-urilor finanțate prin POCU,
  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile de asigurare a sustenabilitatății start up-urilor finanțate prin POCU și oportunitățile de finanțare în urmatoarea perioadă de programare prin PEO.

Deschidere evenimentului poate fi urmarită accesând acest link.