În data de 15 ianuarie 2024, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Social, din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, în colaborare cu Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași și Asociația pentru Educație Socio-Emoțională Combat Stress RO, au organizat conferința: Stresul post-traumatic după accidentele de muncă. Consecințe, suport și costuri.

În cadrul conferinței, doamna psihosociolog Lt.col. Cornelia Prioteasa, Președintele Asociației Combat Stress RO, a prezentat studenților și masteranzilor experiența asociației, dobândită în cadrul activităților desfășurate pe tema suportului psihosocial în contextul evenimentelor cu potențial traumatic, precum și lucrarea cu titlul: Stresul post-traumatic. Mijloace de intervenție psiho-socială pentru persoanele expuse la evenimente psihotraumatice. Prezentarea a evidențiat o serie de aspecte teoretice privind stresul post-traumatic; un studiu de caz privind un militar rănit în misiune în teatrele de operații în Afganistan;  iar, în final, a fost  prezentat un centru de terapie Combat STRESS din Anglia, care oferă suport psihologic veteranilor de război care suferă de stress post-traumatic, după misiuni în teatrele de război.

 Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica a prezentat o serie de aspecte teoretice și practice, din lucrarea: Stresul post-traumatic manifestat în urma accidentelor de muncă. Consecințe și costuri, respectiv: răspunsurile comportamentale ale angajaților afectați de stresul post-traumatic la locul de muncă: fluctuaţie mare a forţei de muncă; probleme disciplinare; productivitatea scăzută; reducerea performanţei; pericolul producerii unor noi accidente de muncă; exemplificarea noțiunilor de absenteism / prezenteism, precum și costurile generate de îngrijirile medicale; pensionare înainte de termen;  înlocuirea personalului (costuri de recrutare, training, dezvoltare personală); litigii şi conflicte de muncă; cosurile cu privire la consilierea psihologică / psihiatrică și medicația aferentă; precum și o serie de aspecte legislative care vizează responsabilitățile angajatorilor cu privire la stres, epuizare fizică și psihică a angajaților.

 Lector univ. dr. Narcisa Gianina Caranfil, psihoterapeut, împreună cu psiholog practicant Daria Constantin, au prezentat masteranzilor și studenților, etapele pe care le parcurg persoanele care suferă de tulburarea de stres post-traumatic, durata simptomelor, impactul asupra vieții cotidiene, mecanismele de adaptare, importanța susținerii sociale din partea familiei și prietenilor, care pot juca un rol crucial în recuperarea persoanelor cu PTSD. Au fost prezentate o seri tehnici de gestionare a stresului, fiind evidențiat rolul consilierii unei persoane care a suferit un accident de muncă și a dezvoltat stres post-traumatic, precum și  necesitatea abordării sensibile și empatice. În finalul întâlnirii, cei doi psihologi au prezentat patru studii de caz, în care studenții și masteranzi au avut posibilitatea să se implice în rezolvarea acestora, desfășurându-se jocul de rol, respectiv persoana accidentată și specialistul securitate și sănătate în muncă, care a urmărit monitorizarea dificultățile cu care se confruntă lucrătorul, la revenirea la locul de muncă și au fost făcute o serie de recomandări pentru ajustări ale mediului de lucru și pentru programe suplimentare de sprijin a accidentatului.