Forma de învăţământ: cu frecvență. Durata: 336 ore/ 30 ECTS. Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Psihologie

Descriere program: dobândirea competenței în specialitatea profesională: psihologie judiciară  – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului, de către absolvenții facultăților de drept, pentru completarea studiilor universitare, cu un pachet de discipline de specialitate: Fundamentele psihologiei; Psihologie clinică; Psihologie experimentală; Psihodiagnostic; Psihologie judiciară; Psihologie socială

 
Cursul postuniversitar se desfășoară în cadrul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, din cadrul Universității  ”Petre Andrei” din Iași, acreditată conform legii.
 
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași deține calitatea de furnizor de formare profesională, înregistrat în Registrul furnizorilor şi programelor de formare profesională sub nr. RF-I-IS-36, pentru desfășurarea programelor de studii universitare de master/programe de studii postuniversitare, recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România în domeniile generale de specializare clinic/educaţional/muncă şi organizaţii, conform avizului profesional: Nr. 27 din 05/04/2023.

Plan de învățământdetalii
Aprobare program posuniversitar de formare profesională și dezvoltare profesională continuă – detalii