Decizie Rector comisie pentru examen certificare curs postuniversitar – Dreptul administrației publice – februarie 2019 – detalii 

!!!  NOU !!!
Decizie Rector Comisie pentru examen de certificare curs postuniversitar Managementul institutiilor sociale februarie 2018 – detalii
Decizie Rector Comisie pentru examen de certificare curs postuniversitar Dreptul administrației publice februarie 2018 – detalii
Decizie Rector Comisie pentru examen de certificare curs postuniversitar Diplomatie publica februarie 2018 –
detalii

!!! Începând cu anul universitar 2017-2018 Universitatea „Petre Andrei” din Iași va organiza patru noi programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, învățământ cu frecvență în limba română:
– Managementul financiar al instituțiilor publice, cu durata de 240 de ore didactice
– Managementul financiar al proiectelor de investiții, cu durata de 240 de ore didactice
– Administrator public, cu durata de 252 de ore didactice
– Publicistică politică, cu durata de 254 de ore didactice
Mai multe detalii gasiti accesând acest link.

!!! REGULAMENT de organizare si functionare a programelor postuniversitare de f ormare si dezvoltare profesionala continua – detalii

Drept europeandetalii

Dreptul securitatii frontierelordetalii

Dreptul administratiei publicedetalii

Managementul instituțiilor politice, cu o durată de 240 de ore – detalii aici

Dezvoltare personala – detalii aici 

scrisoare aprobare

Managementul financiar al proiectelor de investitiidetalii

scrisoare de aprobare

Taxe

Prin HOTĂRÂREA  nr. 17/27.05.2019, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI a stabilit cuantumurile taxelor de școlarizare la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă aferente anului universitar 2019 – 2020, după cum urmează:

Facultatea Denumirea programului Taxa de studii semestrială
Drept Drept european 2400 lei
Dreptul securităţii frontierelor 2400 lei
Dreptul administraţiei publice 2400 lei
Psihologie și Științele Educației Dezvoltare personală
Managementul instituțiilor sociale
2200 lei
2200 lei
Economie Managementul financiar al proiectelor de investiții 2200 lei
Științe Politice și Administrative Managementul instituţiilor politice 2200 lei
Publicistică politică 2200 lei
Asistență Socială și Sociologie Managementul instituţiilor sociale 2200 lei