Decizie Rector comisie pentru examen certificare curs postuniversitar – Dreptul administrației publice – februarie 2019 – detalii
Decizie Rector Comisie pentru examen de certificare curs postuniversitar Dreptul administrației publice februarie 2018 – detalii

!!! REGULAMENT de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua – detalii
!!! Începând cu anul universitar 2017-2018 Universitatea „Petre Andrei” din Iași va organiza  programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, învățământ cu frecvență în limba română:

Drept europeandetalii

Dreptul securitatii frontierelordetalii

Dreptul administratiei publicedetalii

Managementul financiar al proiectelor de investitiidetalii

scrisoare de aprobare

Taxe

Prin HOTĂRÂREA  nr. 17/27.05.2019, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI a stabilit cuantumurile taxelor de școlarizare la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă aferente anului universitar 2019 – 2020, după cum urmează:

Facultatea Denumirea programului Taxa de studii semestrială
Drept Drept european 2400 lei
Dreptul securităţii frontierelor 2400 lei
Dreptul administraţiei publice 2400 lei
Economie Managementul financiar al proiectelor de investiții 2200 lei