Decizii Consiliul Facultatii de Drept

Decizia 7 din 12.10.2020 – privind procentul de similitudine pentru lucrarea de licență  – detalii

Organigramă

Facultatea de Drept Organigramă  – detalii

Structură an universitar

Anul universitar 2023-2024 / licență-master – detalii

Plan strategic de dezvoltare

Facultatea de Drept 2023-2026 – detalii

Plan Operațional

Planul Operațional al Facultății  de Drept pentru anul universitar 2023-2024 – detalii

Program audiente Decan/Prodecan

Anul universitar 2023-2024 – detalii

Program consultații cadre didactice

Anul universitar 2023-2024 – detalii

Orar

Anii de studiu I, II, III și IV, licență, Semestrul I, anul universitar 2023-2024 – detalii
Master Dreptul Administrației Publice, Semestrul I, anul universitar 2023-2024 – detalii
Master Științe Penale, Semestrul I, anul universitar 2023-2024 – detalii

Tutori

Anii de studiu I, II, III și IV, licență / master – anul universitar 2023-2024 – detalii

comisii de specialitate

COMISIA DIDACTICĂ

Raportul Comisiei Didactice Facultatea de Drept – anul universitar 2022-2023 – detalii
Plan Operational Comisia Didactica – anul universitar 2022-2023 – detalii
Plan Operational Comisia Didactica – anul universitar 2023-2024 – detalii
Plan Strategic Comisia Didactica – anul universitar 2022-2024 – detalii

COMISIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI ACTIVITATE EDITORIALĂ
Plan Operational anul universitar 2023-2024 – detalii
Raport de activitate al comisiei anul universitar 2022-2023 – detalii

COMISIA DE EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC)
RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII LA SPECIALIZAREA DREPT pentru perioada 2022-2023 – detalii
Plan strategic – detalii
Plan operational 2023 – detalii

COMISIA DE ETICĂ

PLAN OPERAȚIONAL al Comisiei de Etică şi Disciplină la Facultatea de Drept pentru Anul Universitar 2023-2024 – detalii
Raport de activitate al Comisiei de Etica pentru anul universitar 2022-2023 – detalii