ORARE LICENȚĂ FACULTATEA DE ECONOMIE

Anul universitar 2022-2023
Semestrul al II-lea – detalii

Tutori licență

Decizie tutori Licenta – detalii
Tutori Licenta – detalii

Coordonatori Practică Specialitate

Coordonatori Practică specialitate – LICENȚĂ – detalii

Comisii pentru Evaluarea și Asigurarea Calității – Licență

CEAC Facultatea de Economie – detalii
CEAC program de studii FB – detalii
CEAC program de studii CIG – detalii
CEAC program de studii MK – detalii

Strategia de evaluare și asigurare a calității a Facultății de Economie 2020-2024 –detalii