Programul secretariatului Facultatii de Economie: 
* program general secretariat: 8 – 16
* program de lucru cu studenții: 11-13

Adresă email secreetariat: upaeconomie@yahoo.com