Plan învățământ – specializarea Psihologie
Valabil din anul universitar 2021-2022 – detalii aici