Programul secretariatului Facultatii de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială:
Specializarea Psihologie

* program general secretariat: 8 – 16
* program de lucru cu studenții: 11-13

Adresă de email secretariatul facultății: fpseas@upa.ro