Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială
Anul universitar 2021 – 2022
Program de audiențe: 

Decan Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica 
Marți,  12.00 – 14.00

Prodecan Lect. univ. dr. Lavinia Maria Pruteanu 
Joi, 10.00 – 12.00