STUDII DE LICENŢĂ

Specializare: ŞTIINŢE POLITICE  ( învăţământ cu frecvență, 3 ani, 180 credite )

Module de specializare în ŞTIINŢE POLITICE:

  • Comunicare Politică
  • Administraţie Publică

Partener instituțional:

Centrul de Analiză a Reformelor în Justiție, Politică și Societate

captura_carjs

Program consultatii Științe Politice – detalii

CONDUCEREA FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

Decan: Prof. univ. dr. DRĂGULIN Sabin Daniel
Prodecan: Lect. univ. dr. ILAȘ Constantin

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE POLITICE

Prof.univ.dr. Sabin DRĂGULIN;
Lect.univ.dr. Claudia – Carla TOMPEA HARALAMBIE – DIRECTOR DEPARTAMENT
Lect.univ.dr. Silvia BOCANCEA.

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

Prof.univ.dr. Sabin DRĂGULIN;
Lect.univ.dr. Silvia BOCANCEA;
Lect.univ.dr. Constantin ILAȘ;
Stud. George – Alexandru FILIPAȘ;
Stud. Mihaela – Andreea TOMA (MATEI).


Prezentarea facultăţii

Politica este știința şi arta binelui public; unii o transformă, însă, în instrumentul exclusiv al interesului privat. Politica dă fiecărui om şansa de a-şi face auzit glasul în comunitatea sa; dar nu de puţine ori, ea le-a permis tiranilor să oprime libertatea de acţiune şi de conştiinţa a indivizilor. Prin politică, civilizaţiile, religiile şi naţiunile au găsit căi de comunicare şi înţelegere; jocurile politice au fost, însă, şi motive ale conflictelor sângeroase care au sfâşiat lumea. Depinde de noi să arătăm faţa bună a politicii.
Facultatea de Ştiinţe Politice a fost înființată în anul 1998, la iniţiativa unor prestigioşi universitari ieşeni, preocupaţi de reconstrucţia spaţiului politic românesc şi de procesele integrării euro-atlantice. Specializarea Ştiinţe Politice a fost autorizată prin Hotărârea nr. 442/1998 a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial nr. 292/10.08.1998 şi este acreditată.
Facultatea de Ştiinţe Politice pregăteşte studenţii după planuri de învăţământ compatibile cu cele ale universităţilor europene integrate în Sistemul Creditelor Transferabile. Studenţii beneficiază de cursuri şi conferinţe susţinute de profesori şi specialişti români şi străini, recunoscuţi în plan naţional şi european. Conţinutul învăţământului este proiectat în consonanţă cu Carta de la Bologna şi cu exigenţele integrării României în Uniunea Europeană.

Cadre didactice:

Nume/Prenume
Prof.univ.dr. BOCANCEA Sorin
Lect.univ.dr. BOCANCEA Silvia
Prof.univ.dr. DRĂGULIN Sabin Daniel
Lect.univ.dr CONDUR Georgeta
Lect.univ.dr. ILAȘ Constantin
Cercetare/Lect.univ.dr. TOMPEA-HARALAMBIE Claudia Carla
Asist.univ.dr. TOMPEA Anca Teodora

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. În fiecare semestru, eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ştiinţifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii săi. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.

Licenţa în Ştiinţe Politice vă asigură accesul la următoarele profesii:

– FUNCŢIONAR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ;

– EXPERT ÎN RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE SOCIALĂ;

– CONSILIER ÎN ORGANIZAŢII POLITICE ŞI ONG-URI;

– CONSILIER ÎN FIRME PRIVATE;

– JURNALIST;

– ANALIST POLITIC;

– PROFESOR DE CULTURĂ CIVICĂ.