FIŞĂ DE EVALUARE COLEGIALĂ

 

Indicatori:
Prezenta Fişă de evaluare este confidenţială şi se bazează pe o cooperare voluntară.
Scopul informaţiilor colectate este constructiv şi vizează ameliorarea continuă a calităţii activităţii la nivelul departamentului/facultății.
Valoarea informaţiilor colectate depinde de sinceritatea şi obiectivitatea cu care este completată fişa.