STUDII DE LICENTA – ADMITERE 2022

Page 1 of 5

I.1 Date personale ale studentului cu cetăţenie română/străină

Domiciliul stabil:
Adresa:
Actul de identitate: B.I / C.I / Pasaport
Situatie speciala medicala:
I.3.a Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu) Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu

Optiunea - 1

Optiunea - 1

Facultatea / Specializarea / Forma de învăţământ pe care doriţi să o urmaţi

Optiunea - 2

Optiunea - 2

Facultatea / Specializarea / Forma de învăţământ pe care doriţi să o urmaţi

Optiunea - 3

Optiunea - 3

Facultatea / Specializarea / Forma de învăţământ pe care doriţi să o urmaţi