UPA organizează cursuri postuniversitare de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică