În perioada 1-2 decembrie 2022, Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica, Decanul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, a participat, ONLINE,  la Conferința științifică internațională „Problemele contemporane ale științelor socio-umanistice”, organizată de Facultatea de Științe Sociale și Educaționale, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, în colaborare cu Universitatea Petre Andrei” din Iași și Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova.

În deschiderea conferinței, reprezentanții universităților partenere și gazdă au prezentat cuvântul de salut: CIUMACENCO Valentina, profesor asociat, doctor, vicerector pentru cooperare internațională, Director CCI, Universitatea Internațională Liberă din Moldova; STOICA Cristina Maria, doctor, profesor universitar, decan al Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistenței Sociale, Universitatea ”Petre Andrei”; BRICEAG Silvia, doctor, șef secție de psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova; RUSNAC Svetlana, doctor, decan al Facultății de Științe Sociale și Educaționale, Universitatea Liberă Internațională din Moldov, HARAZ Svetlana, conferențiar universitar, șeful Departamentului de Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”, Universitatea Internațională Liberă din Moldova

Sunt deosebit de onorată să iau parte la deschiderea acestui important eveniment și să profit de acest prilej pentru a aduce aprecieri organizatorilor pentru eforturi și pentru inițiativa de a organiza acest eveniment, în care se vor transmite informații de calitate, viziuni coerente, iar ideile vor fi utilizate în proiecte concrete de cercetare. Aș dori să vă transmit salutul meu, care înglobează și salutul întregii comunități academice a Universitatii Petre Andrei din Iași pentru onoranta invitație de a participa, în calitate de parteneri, la această Conferința științifică internațională: Probleme contemporane ale științelor socio-umaniste, Ediția a XIII-a, care va rămâne în mentalul nostru emoțional în care, sunt convinsă că foarte multe dintre problemele actuale ale psihologiei vor fi dezbătute  cu maximum de interes de profesioniștii din domeniul psihologiei. Conferința are deja o anvergură amplă, universitară, crescând în prestigiu, devenind tot mai importantă în domeniul cercetărilor contemporane în psihologie, fiecare cercetare însemnând o contribuție importantă la dezvoltarea acestui domeniu. Ne bucură faptul că această Conferință internațională, organizată de Universitatea Liberă Internațională din Moldova se regăsește în lista evenimentelor care reunesc cercetători cu reputație națională și internațională, care vor schimba idei și vor împărtăși o parte din experiența lor, dar și rezultatele cercetării în diferite domenii, prezentând teme și preocupări comune analizate pertinent şi echilibrat”, a precizat Prof. univ. dr. Cristina Stoica, în deschiderea conferinței.