UPA din Iași este parteneră în următoarele proiecte:

Universitatea „Petre Andrei” din Iași este, începând cu 23 septembrie 2021, parteneră în cadrul proiectelor ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul Economic și Drept și ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale.
Ambele proiecte sunt implementate de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul Economic și Drept este implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130352.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru un număr de 211 studenți, din cadrul facultătilor de Drept, Economie și Științe Politice din regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră.

În cadrul proiectului ASCED, beneficiarul, Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, a încheiat un parteneriat Universitatea „Petre Andrei” din Iași. Prof.univ.dr. Sorin Bocancea, rectorul universității, a fost prezent la conferința online de deschidere și a menționat dificultățile care pot fi întâlnite în gestionarea grupului țintă. „Este un element dificil faptul că aveți un grup țintă format din studenți netradiționali pentru că sunt la o anumită vârsta, au familii și sunt mai greu de integrat. Vă felicit pentru că, de regulă, acești studenți netradiționali sunt lăsați în afara programului. Este o posibilitate de reinserție pentru cei care, după ce termină facultatea sau încă din perioada studiilor, au șansa să isi găsească un loc de muncă potrivit pregătirii lor profesionale. Proiectul reprezintă un beneficiu și mă bucur că studenții noștri, de la UPA, pot accesa aceste programate finanțate din fonduri europene.
Site: www.asced.centruldezvoltaresociala.ro