Senatul Universității „Petre Andrei” din Iași, la propunerea Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, a conferit, astăzi, 6 noiembrie 2023, titlul onorific de Doctor Honoris Causa domnului Dr. Babak Saravi, cetățean german, doctor, cu expertize multiple în domeniile medical, chimie moleculară, dezvoltarea de proiecte internaționale care implică aplicații ale inteligenței artificiale în domeniul recuperării medicale.

Analizând documentele primite, Comisia de evaluare susține, prin argumente bazate pe formarea și cariera profesională, cercetarea și activitatea științifică, vizibilitatea națională și internațională, conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului dr. BABAK SARAVI”, se precizează în referatul înaintat de Consiliul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială.

Titlul i-a fost conferit ca urmare a demarării unor proiecte în colaborare cu UPA din Iași, domeniile de expertiză, dar și pentru inițierea unor parteneriate și promovarea imaginii universității, iar laudatio susținut de Alexander Ruber, directorul Centrul Cultural German Iași.

Prof.univ.dr. Sorin Bocancea, rectorul UPA din Iași, a precizat, în cadrul Senatului, că „UPA va continua această politică de extindere internațională a parteneriatelor universității, cu personalități și instituții care au experiență și expertiză profesională comune cu specializările instituției noastre”.