Universitatea ,,Petre Andrei” din Iași, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, și Facultatea de Asistență Socială și Sociologie, s-a numărat printre partenerii care au organizat și desfășurat Simpozionul Național cu Participare internațională Alternative educaționale viabile în integrarea elevilor cu CES.
Conf. univ. dr. Viorel Robu, Decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației și Emilian Rudy Edu, student în anul II, au prezentat lucrarea ,,Dimensiuni clinice și terapeutice ale tulburării cu deficit de atenție și hiperactivitate”. De asemenea, Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica, Decanul Facultății de Asistență Socială și Sociologie și Lector univ. dr. Ana Maria Lăzărescu, Prodecanul Facultății de Asistență Socială și Sociologie au prezentat două lucrări științifice cu temele ,,Rolul jocurilor didactice în managementul activităților educaționale pentru elevii cu cerințe educative speciale”, respectiv ,,Impactul activităților de kinetoterapie asupra copiilor cu autism”.
Manifestarea a avut loc vineri, 19 mai 2017, la Comănești și a fost organizată de Centrul Școlar de Educație Inclusivă Nr. 2, Inspectoratul Școlar al Județului Bacău și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Scopul a urmărit realizarea unui schimb de experiență între cadrele didactice din învățământul special, primar, gimnazial, liceal și cel universitar privind modul de abordare a alternativelor educaționale în procesul de învățământ modern.