Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, reprezentată prin Conf. univ. dr. Georgiana CORCACI, Conf. univ. dr. Viorel ROBU, Lector univ. dr. Lavinia Maria PRUTEANU și Lector univ. dr. Marta Iuliana VICOL, a fost prezentă la Conferinţa Științifică Internaţională cu tema ,,Structura și dinamica personalității umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice” care a avut loc la Bălți (Republica Moldova) în data de 26 mai 2017. La manifestare, au participat cadre didactice universitare, cercetători și profesioniști din domeniul psihologiei și al științelor educației din România, Ucraina, Rusia și Republica Moldova.

Conf. univ. dr. Viorel Robu, Conf. univ. dr. Svetlana RUSNAC (Decanul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială – Universitatea Liberă Internațională din Moldova), Psihoterapeut drd. Narcisa Gianina CARANFIL și Prof. gr. I Mirela MARIN, Directorul Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Vlahuță” din Iași au prezentat în plenul manifestării lucrarea cu tema ,,Atitudinea față de școală în rândul adolescenților contemporani: Studiu comparativ România-Republica Moldova”.

De asemenea, în cadrul a două dintre cele trei secțiuni ale manifestării, au fost prezentate alte trei lucrări științifice: ,,Personalitate, climat organizational și satisfacție față de muncă” (Lector univ. dr. Lavinia Maria PRUTEANU și Conf. univ. dr. Georgiana CORCACI), ,,Abordări psihologice asupra fenomenului de mobbing” (Conf. univ. dr. Georgiana CORCACI) și ,,Personalitatea profesorului ca factor al eficienței procesului educațional în societatea bazată pe cunoaștere” (Conf. univ. dr. Viorel ROBU, Lector univ. dr. Marta Iuliana VICOL și Prof. învățământ primar gr. I Gabriela Marcelina MAXIM de la Școala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuță” din Iași).

În contextul aceleeași manifestări științifice, Psihoterapeutul drd. Narcisa Gianina CARANFIL (de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova) a susținut work-shop-ul cu tema ,,Rolul animatorului socio-educativ în dezvoltarea socio-emoțională a adolescenților”.
Manifestarea a fost organizată de Catedra de Psihologie a Facultății de Ştiinţe ale Educației, Psihologie și Arte – Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, în parteneriat cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova (Chișinău) – Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială și Universitatea ,,Petre Andrei” din Iași – Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Echipa din România a făcut parte și din Comitetul Științific al conferinței.