Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, (UPA) a organizat, în parteneriat cu Sucursala Teritorială a Colegiului Național al Asistenților Sociali din  România (C.N.A.S.R.), WORKSHOPUL REGIONAL „Efectul advers al empatiei în asistența socială: trauma indirectă”.

La evenimentul, din 7 aprilie 2022, au participat peste 90 de specialişti din domeniul asistenţei sociale, reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, cadre didactice universitare, studenţi ai facultăţilor de profil.

Agenda workshopului a cuprins intervenţii din partea d-nei lect. univ. dr. asoc. Roxana Magdalena Necula (Președinte Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – Sucursala Teritorială Iași; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Asistență Socială), d-nei lect. univ. dr. Oana Bădărău (Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială), d-nei psiholog principal drd. Margareta Herţanu (Asociaţia Pro Roma Iaşi), d-nei asistent social principal Mihaela Veronica MIRON (Agenţia Naţională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi) şi d-nei lect. univ. dr. Polixenia NISTOR (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi, Specializarea Asistență Socială).

Abilitatea empatică este aptitudinea asistentului social de a observa şi a înţelege  durerea altor persoane. Munca sistematică în slujba celor care au suferit traume riscă să afecteze în timp pe unii dintre profesionişti. Sunt cercetători care vorbesc în acest sens despre „victimizare de contact” sau  despre „infectarea” specialiştilor cu deznădejdea celor pe care încearcă să-i ajute. Astfel, este vital ca asistentul social să continue să manifeste empatie şi compasiune în cadrul relaţiei de ajutor, dar la fel de important este ca el să conştientizeze costurile grijii manifestate şi să cunoască modalităţile de prevenire a simptomelor expunerii indirecte la traumele trăite de alte persoane, a susținut lect. univ. dr. Oana Bădărău.

Workshop-ul a fost organizat în cadrul celei de a XVII-a ediție a Simpozionul Național KREATIKON: CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANȚĂCreativitatea și inovare – premise ale excelenței în educației, care se fesfășoară în perioada 7-9 aprilie 2022, în formatul on-site și online.