Conf. univ. dr. Anca Tompea, Președintele Senatului, a reprezentat Universitatea „Petre Andrei” din Iași, la conferința organizată de Ministerului Investiţiilor și Proiectelor Europene la Iași, miercuri, 17 mai 2023.

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea NORD-EST, instituție aflată în subordinea Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene a fost reprezentat prin doamna director Roxana Vieriu, care a realizat prezentarea Programului Operațional Educație și Ocupare 2021–2027 și a Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Astfel, Programul Educație și Ocupare dispune de un buget total de 4,34 miliarde de euro, din care peste un miliard este destinat valorificării potențialului tinerilor pe piața muncii. Peste 1 milion de români vor beneficia de măsurile finanțate prin acest program pentru a beneficia de educație, formare profesională și acces pe piața muncii. În egală măsură, Programul Incluziune și Demnitate Socială beneficiază de un buget total de 4,15 miliarde de euro din care cea mai mare alocare revine sprijinului acordat preșcolarilor și elevilor, mamelor cu nou născuți și asigurării alimentelor de bază/mese calde pentru persoanele din grupurile defavorizate (980 milioane euro), peste 800 de milioane de euro pentru centre comunitare integrate și dezvoltarea serviciilor sociale în mediul rural.

Am menționat utilitatea informatiilor cu privire la categoriile de beneficiari și de asumarea indicatorilor, cu atât mai mult cu cât avem 10 ghiduri specifice în consultare publică, iar noua aplicație MySmis se va activa din data de 8 iunie 2023, ceea ce va permite o bună și eficiență a fondurilor în regiunea N-E”, a menționat Conf. univ. dr. Anca Tompea.

La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Județean Iași, ai mediului universitar ieșean, ai ONG-uri.