Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Universității 2022

1. Conf. univ. dr. Virgil Constantin FĂTU – coordonator
2. Conf. univ. dr. Iuliana – Marina MALANCA
3. Ing. Petru FRĂSILĂ – General Manager Telemoldova SRL Iași
4. Student Ancuța – Elena BENEDIC (GIRADĂ)
5. Masterand Oana PĂDURARU

Regulament de organizare și functionare a Comisiei pentru Evaluarea și Asisgurarea Calității în Universitatea „Petre Andrei” din Iașidetalii

RAPORTUL COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂȚII DIN CADRUL UPA CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020- 2021detalii